นักวิจัยคิดค้น ‘สมาร์ทวอทช์’ ตรวจจับก๊าซพิษ แจ้งเตือนมลพิษอากาศรวดเร็ว-ราคาเข้าถึงได้

นักวิจัยไทยคิดค้น Smart Watch ตรวจจับและแจ้งเตือนภัย 3 ก๊าซพิษคร่าชีวิตผู้คน พร้อมต่อยอดสู่การผลิตเชิงพาณิชย์

ผศ.ชัชวาล วงศ์ชูสุข อาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะนักวิจัยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดเผยผลงานวิจัย นาฬิกาแจ้งเตือนก๊าซพิษแบบออนไลน์ หรือ loT Smart Watch อุปกรณ์ตรวจจับและแจ้งเตือนภัยจากก๊าซพิษอย่างแม่นยำและรวดเร็วเท่าทันสถานการณ์ สะดวกพกพา พร้อมส่งต่องานวิจัยให้ภาคธุรกิจนำไปผลิตต่อในราคาที่สามารถจับต้องได้

สำหรับนาฬิกาดังกล่าว สามารถตรวจจับก๊าซพิษอันตรายใกล้ตัวประชาชน 3 ชนิด คือ คาร์บอนมอนออกไซด์ (CO) ที่มีสาเหตุหลักจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ เช่น รถยนต์เก่า โรงงานอุตสาหกรรม, ไนตรัสออกไซด์ (N2O) จากการเผาไหม้สมบูรณ์ เช่น รถยนต์ โรงงานอุตสาหกรรม และแอมโมเนีย (NH3) จากสารทำความเย็น เช่น โรงงานผลิตน้ำแข็ง โรงงานอุตสาหกรรม

ทั้งนี้ หลักสำคัญในการผลิตอุปกรณ์คือ การออกแบบและผลิตเซ็นเซอร์ขนาดเล็ก เหมาะแก่การติดตั้งในอุปกรณ์สะดวกพกพา, การออกแบบและผลิตเซ็นเซอร์ในราคาย่อมเยา เพื่อนำไปผลิตและจำหน่ายในราคาที่สามารถจับต้องได้ และการออกแบบให้สามารถแสดงผลข้อมูลที่นาฬิกา และส่งข้อมูลไปยังแอปพลิเคชันได้ทันที (Real time) เพื่อให้ผู้สวมใส่อุปกรณ์สามารถหลบหนีจากภัยอันตรายได้ทันท่วงที

ผศ.ชัชวาล กล่าวว่า แรงกระตุ้นในการคิดค้นอุปกรณ์นี้มาจากข่าวการเสียชีวิตจากการได้รับก๊าซพิษเข้าร่างกายในปริมาณมากที่ปรากฏให้เห็นเป็นระยะ เช่น การเสียชีวิตจากก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ที่เกิดจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ของรถยนต์ และการรั่วไหลของก๊าซแอมโมเนียจากโรงงานผลิตน้ำแข็ง ซึ่งจากรายงานขององค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุว่ามลพิษทางอากาศ คร่าชีวิตผู้คนมากถึง 7 ล้านคนต่อปี

ผศ.ชัชวาล กล่าวอีกว่า กลไกการทำงานของนาฬิกาชนิดนี้จะใช้เซ็นเซอร์ขนาดเล็กในการตรวจจับก๊าซพิษ ซึ่งเซ็นเซอร์ผลิตโดยการพิมพ์น้ำหมึกนำไฟฟ้าลงบนวัสดุ และน้ำหมึกที่ผลิตขึ้นจะมีค่าความต้านทานจำเพาะกับก๊าซพิษแต่ละชนิด ซึ่งสามารถวัดและประมวลผลออกมาเป็นปริมาณก๊าซในหน่วย ppm โดยค่าที่วัดออกมาได้จะถูกส่งไปแสดงผลแบบดิจิทัลเป็นตัวเลขบนหน้าจอนาฬิกา และสามารถส่งเสียงเตือนที่อุปกรณ์ได้ทันทีหากมีปริมาณมากเกินต่อความปลอดภัยของผู้สวมใส่ รวมถึงสามารถติดตามข้อมูลผ่านทางแอปพลิเคชันเพื่อความสะดวก

“ปัจจุบันผลงานนี้พร้อมแล้วที่จะให้ภาคธุรกิจมาลงทุนเพื่อขยายผลไปสู่ประชาชนทั่วไป เพื่อให้มีอุปกรณ์สะดวกพกพาในการตรวจวัดปริมาณก๊าซพิษเพื่อความปลอดภัย ในราคาที่สามารถจับต้องได้ โดยผลงานนี้จะยังมีการพัฒนาต่อไป ให้รองรับการตรวจจับก๊าซพิษชนิดอื่นมากขึ้น รองรับการตรวจวัดค่าอื่นที่มีผลต่อร่างกายมากขึ้น เช่น อัตราการเต้นของหัวใจ และยังเล็งถึงการขยายผลไปสู่อุปกรณ์ชนิดอื่น เช่น โดรนตรวจจับก๊าซพิษ และอุปกรณ์ตรวจับก๊าซพิษสำหรับติดตั้งในรถยนต์ด้วย” ผศ.ชัชวาล กล่าว