‘คมนาคม’ เคาะมาตรการเร่งด่วนรับมือ PM2.5 สั่งห้ามรถเมล์ควันดำ-เข้มแนวก่อสร้างรถไฟฟ้า

คมนาคมสั่งหน่วยงานร่วมบรรเทาสถานการณ์ฝุ่น ออก 7 มาตรการเร่งด่วน ห้าม ขสมก.วิ่งรถควันดำ-เปลี่ยนน้ำมัน เข้มแนวก่อสร้างรถไฟฟ้า

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังการประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด เพื่อกำหนดมาตรการเร่งด่วนรับมือสถานการณ์ค่าฝุ่นละออง PM2.5 เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2562 ว่าจากสถานการณ์ค่าฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (กทม.) และปริมณฑลเกินมาตรฐาน กระทรวงคมนาคม ได้ประชุมร่วมกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) และสั่งเพิ่มเติมมาตรการเพื่อบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้น 7 มาตรการ

ทั้งนี้ ประกอบด้วย 1. ให้กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ดำเนินการจัดทีมตรวจสภาพรถทั้งหมด 16 ชุด เพื่อตรวจรถโดยสารควันดำในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล โดยเข้าตรวจสอบรถโดยสารองค์การขนส่งมวชนกรุงเทพ (ขสมก.) ให้แล้วเสร็จภายใน 2 วัน ซึ่งต้องไม่มีรถโดยสาร ขสมก.ที่มีควันดำวิ่งเด็ดขาด และขอความร่วมมือภาคเอกชนผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะทั่วประเทศ ดำเนินการนำรถเข้าตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ก่อนรอบอายุกำหนด เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาควันดำในทันที

2.ให้ ขสมก.ดำเนินการปรับเครื่องยนต์เพื่อใช้น้ำมันไบโอดีเซล B20 เพื่อลดมลพิษทันที ในวันที่ 15 ม.ค. 2562 จำนวน 815 คัน และในวันที่ 1 ก.พ. 2562 ดำเนินการให้แล้วเสร็จอีก 1,260 คัน รวมทั้งสิ้น 2,715 คัน และให้เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง กรองน้ำมันก่อนรอบปกติ เพื่อช่วยในการลดมลพิษ รวมถึงการเร่งประสานขอรับรถ NGV ในส่วนที่เหลืออีก 119 คัน เพื่อให้บริการประชาชนใน กทม.และปริมณฑล นอกจากนี้ ขสมก.จะเร่งดำเนินการจัดหารถที่ใช้พลังงานสะอาด 2,188 คัน ประกอบไปด้วย รถโดยสาร NGV รถไฮบริด และรถไฟฟ้า (EV) เพื่อแก้ปัญหาระยะต่อเนื่อง

3.สำหรับพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าใน 3 โครงการ คือ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม สีเหลือง และสีชมพู ในพื้นที่ถนนสำคัญ 5 เส้นทาง ได้แก่ ลาดพร้าว แจ้งวัฒนะ รามอินทรา รามคำแหง ศรีนครินทร์ ให้ประสานขอความร่วมมือผู้รับเหมางดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง เช่น งานถมดิน ในช่วงวันที่ 16-22 ม.ค. 2562 รวมถึงเข้มงวดมาตรการลดฝุ่นละอองในพื้นที่ก่อสร้าง ลดกิจกรรมที่ทำให้เกิดรถติดในชั่วโมงเร่งด่วน และเร่งคืนพื้นที่ผิวจราจรที่ดำเนินการก่อสร้างงานโยธาแล้วเสร็จ เพื่อลดปัญหาการจราจรในโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวและสีน้ำเงิน

4.มอบหมายให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทย แก้ปัญหาฝุ่นละอองบริเวณที่จราจรติดขัดหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ โดยเฉพาะด่านบางขุนเทียน โดยติดตั้งเครื่องปล่อยฝอยละอองน้ำ (High Pressure Water) และแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดที่หน้าด่านเก็บเงินทุกด่านเพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองสะสมอย่างถาวร 5. ให้กรมทางหลวง (ทล.) กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กำชับ ติดตามการดำเนินงานของผู้รับเหมาโครงการก่อสร้างในเขต กทม.และต่างจังหวัด ให้เข้มงวดตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม และรบกวนผิวทางจราจรเท่าที่จำเป็นเพื่อแก้ปัญหารถติด

6.ให้กรมเจ้าท่า ประสานผู้ประกอบการขนส่งทางน้ำให้มีการตรวจสอบการใช้เครื่องยนต์เรือโดยสาร 7. ให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.) ออกมาตรการเชิญชวนให้ประชาชนใช้บริการระบบขนส่งมวลชนโดยรถไฟฟ้า ในช่วงเดือน ม.ค.-ก.พ. เช่น พิจารณาลดอัตราค่าจอดรถในพื้นที่จอดแล้วจรของ รฟม. รวมถึงดำเนินมาตรการทางการตลาดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนหันมาใช้บริการเพิ่มขึ้น

สำหรับประชาชนที่พบเห็นรถโดยสารสาธารณะที่มีควันดำ ให้แจ้งศูนย์ปลอดภัยคมนาคม 1356 และสายด่วน 1584 ของกรมขนส่งทางบก เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบและระงับการออกวิ่งต่อไป