ชาวบ้านทุ่งสง-นักอนุรักษ์คัดค้าน ‘เขื่อนวังหีบ’ ชี้รัฐบาลอนุมัติไร้เหตุผล-ประกาศต้านถึงที่สุด

เครือข่ายชาวบ้าน-นักอนุรักษ์ ร่วมแถลงการณ์คัดค้าน “เขื่อนวังหีบ” ซัดรัฐบาลอนุมัติโครงการเมินเสียงต้าน ประกาศคัดค้านถึงที่สุด

กลุ่มองค์กรภาคประชาสังคม นักอนุรักษ์ ศิลปิน สื่อมวลชน ประชาชนทั่วภาคใต้และภาคีภาคอื่นๆ รวม 24 องค์กร ซึ่งรวมตัวกันในนามเครือข่ายเพื่อนวังหีบเพื่อสิ่งแวดล้อม ออกแถลงการณ์เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 2561 คัดค้านการสร้างเขื่อนวังหีบ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช อย่างถึงที่สุด โดยระบุว่าการอนุมัติโครงการสร้างเขื่อนวังหีบ เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 2561 ของรัฐบาล ถือเป็นการอนุมัติโครงการที่ไร้เหตุผล เพราะมิได้ตั้งอยู่บนฐานข้อเท็จจริงของสภาพพื้นที่ และเชื่อว่ากรมชลประทานอ้างเพียงเหตุผลว่าต้องการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม เพื่อการเกษตร และการท่องเที่ยวให้กับประชาชนในพื้นที่เท่านั้น

แถลงการณ์ ระบุว่า ความเป็นจริงของ อ.ทุ่งสง และ จ.นครศรีธรรมราช มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งผืนป่าอันเป็นต้นน้ำลำธารที่สำคัญแห่งหนึ่งของภาคใต้ และมีความสวยงามเหมาะที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว อีกทั้งประชาชนในพื้นที่ดำรงชีวิตอยู่ในวิถีการเกษตรที่ผสมผสานกลมกลืนกับสภาพธรรมชาติ อยู่อาศัยพึ่งพากันเป็นชุมชนเก่าแก่โบราณ ซึ่งความจริงเหล่านี้เป็นสาเหตุให้ชาวบ้านมีการตัวกันในนามกลุ่มอนุรักษ์ป่าต้นน้ำวังหีบ และได้พยายามนำเสนอข้อมูลให้กับหน่วยงานรัฐมาโดยตลอด เพื่อบอกว่าบ้านวังหีบไม่เหมาะสมด้วยประการทั้งปวงที่จะเปลี่ยนสภาพไปเป็นเขื่อน

“พวกเราได้ติดตามสถานการณ์ของโครงการ และความเคลื่อนไหวของชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบมาโดยตลอด ซึ่งก่อนหน้านี้พวกเราบางส่วนเคยลงมาเยี่ยมดูสภาพพื้นที่จริงหลายครั้ง จึงมีความเชื่อด้วยความสุจริตใจ บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ว่าบ้านวังหีบไม่ควรถูกใช้เป็นพื้นที่สร้างเขื่อนโดยสิ้นเชิง และเชื่อว่าโครงการนี้จะสร้างความสูญเสียให้กับชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างไม่อาจเรียกกลับคืนได้ ดังนั้นการตัดสินอนุมัติโครงการของรัฐบาลในครั้งนี้ถือเป็นความผิดพลาดอย่างยิ่งที่พวกเราไม่สามารถยอมรับได้” ตอนหนึ่งของแถลงการณ์ ระบุ

ทั้งนี้ เครือข่ายเพื่อนวังหีบเพื่อสิ่งแวดล้อม ได้ประกาศจะยืนหยัดร่วมต่อสู่กับพี่น้องชาววังหีบ และประชาชนทุกกลุ่มคัดค้านโครงการนี้อย่างเต็มกำลังในทุกระดับ เพื่อไม่ให้เกิดโครงการนี้ขึ้น

ภายในวันเดียวกัน กลุ่มอนุรักษ์ป่าต้นน้ำวังหีบ ยังได้ออกแถลงการณ์เรื่อง หยุดเขื่อนวังหีบ หยุดคุกคามประชาชน ระบุว่า การที่รัฐบาลพยายามที่จะยึดคืนพื้นที่เพื่อนำไปสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำ โดยอ้างถึงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม เพื่อการเกษตร เป็นแหล่งท่องเที่ยว และอื่นๆ อันเป็นเหตุผลที่กรมชลประทานใช้กับทุกพื้นที่การสร้างเขื่อนของประเทศ เป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้ ดังที่มีนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมต่างออกมาเสนอความเห็นแย้งแล้วว่า การสร้างเขื่อนไม่ได้เป็นไปเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมหรือขาดแคลนน้ำ เพราะในหลายพื้นที่ที่มีเขื่อนอยู่แล้วก็ยังต้องประสบกับปัญหานี้ในทุกฤดูกาล

แถลงการณ์ ระบุอีกว่า การอ้างถึงแหล่งท่องเที่ยวยิ่งไม่มีน้ำหนักเพียงพอ เพราะบ้านวังหีบแห่งนี้มีสายน้ำและมีธารน้ำตกที่สวยงาม ทั้งยังเป็นผืนป่าที่มีความหลากหลายทางชีวิภาพที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งที่สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติได้ดีกว่าการนำไปสร้างเขื่อน และที่มากไปกว่านั้นคือบริเวณที่จะมีการเวนคืนจากประชาชนเกือบร้อยครัวเรือนนี้ คือการล่มสลายของชุมชนอีกแห่งหนึ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้ ดังนั้นการที่รัฐบาลได้มีมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.ที่ผ่านมา ถือเป็นการปิดหูปิดตาไม่รับฟังเหตุผลและข้อเรียกร้องของประชาชน ตามที่ได้พยายามนำเสนอตามขั้นตอนที่ผ่านมา

“ขณะที่การดำเนินการในพื้นที่ได้มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาในชุมชนบ้านวังหีบอย่างผิดปกติ ล่าสุดยังมีการโปรยใบปลิวของกลุ่มที่อ้างตัวว่าเป็นผู้สนับสนุนโครงการออกมากล่าวร้ายกับกลุ่มชาวบ้านที่ออกมาคัดค้านโครงการ โดยหวังปิดกั้นการแสดงออกของพวกเรา ในนามกลุ่มอนุรักษ์ป่าต้นน้ำวังหีบ เราขอประกาศว่าจะยืนหยัดอยู่อาศัยในที่แห่งนี้ และขอเรียกร้องให้รัฐบาลสั่งยุติโครงการเขื่อนวังหีบในทันที มิเช่นนั้นแล้วพวกเราจะกระทำการทุกวิถีทางตามสิทธิอันชอบธรรม เพื่อคัดค้านโครงการเขื่อนวังหีบอย่างถึงที่สุด” แถลงการณ์ระบุ

อนึ่ง กลุ่มเครือข่ายเพื่อนวังหีบเพื่อสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 1.คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) ภาคใต้ 2.กลุ่มรักษ์โตนสะตอ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 3.ชุมชนบ้านทองล้น ต.ลำพะยา อ.เมือง จ.ยะลา 4.โรงเรียนใต้ร่มไม้ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 5.สถาบันนักวิชาการลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา 6.กลุ่มอนุรักษ์ต้นน้ำท่าแซะ (เขื่อนท่าแซะ) อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 7.กลุ่มเยาวชนสืบสารภูมิปัญญาไทดำ จ.สุราษฎร์ธานี 8.กลุ่มยุวชนสร้างสรรค์ จ.สุราษฎร์ธานี 9.กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คลองโคกยา ม.5 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 10.ชุมชนคลองสังข์ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

11.ชุมชน ต.คลองชะอุ่ม อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี (เขื่อนคลองสุก) 12.กลุ่มโจรสลัดเภตรา ปล้นความยุติธรรม คืนให้ประชาชน 13.สมาคมดับบ้านดับเมือง 14.เครือข่ายรักษ์บ้านเกิดท่าศาลา 15.สมาคมเครือข่ายประมงพื้นบ้านอ่าวท่าศาลา 16.เครือข่ายประชาชนติดตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล 17.เครือข่ายฝ่ายมีชีวิตแห่งประเทศไทย 18.สมาคมพิทักษ์สิทธิชุมชนเขาคูหา 19.สมาคมคนรักษ์คลองยัน 20.มูลนิธิป่าทะเลเพื่อชีวิต 21.เครือข่ายอนุรักษ์และพัฒนาลุ่มน้ำคลองภูมี 22.ชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำปากพนัง 23.กลุ่มเสรีภาพสื่อเพื่อประชาชนภาคใต้ 24.เครือข่ายเกษตรทางเลือก ภาคใต้