กรีนพีซแถลงอัด ‘กกพ.’ เพิกเฉยข้อมูล-เสียงค้าน สังเวยแหล่งผลิตนม-อนุมัติ ‘โรงไฟฟ้ามวกเหล็ก’

กรีนพีซออกแถลงการณ์ถึง กกพ. อนุมัติ “โรงไฟฟ้าถ่านหินมวกเหล็ก” ชี้ละเลย EHIA เพิกเฉยเสียงค้าน สังเวยแหล่งผลิตน้ำนมดิบใหญ่สุดในไทย

กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ออกแถลงการณ์เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 2561 ต่อกรณีที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ผ่านความเห็นชอบโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินมวกเหล็ก จ.สระบุรี เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2561 ทั้งที่ประชาชนในพื้นที่มวกเหล็กได้ทำหนังสือและข้อมูลคัดค้านการอนุมัติโครงการดังกล่าวต่อ กกพ.มาโดยตลอด

น.ส.จริยา เสนพงศ์ ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระบุว่า การพิจารณาผ่านความเห็นชอบโครงการนี้ สะท้อนให้เห็นการเพิกเฉยของหน่วยงานกำกับกิจการพลังงานของภาครัฐ ต่อความไม่ชอบธรรมและการละเมิดสิทธิของประชาชนในกระบวนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ที่เกิดขึ้น

“กกพ.ผ่านความเห็นชอบโครงการ ทั้งที่เจ้าของโครงการได้ก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินก่อนที่รายงาน EHIA จะผ่านความเห็นชอบของ กกพ. และพร้อมเดินเครื่องหลังจากที่ กกพ. พิจารณาอนุมัติ การกระทำดังกล่าวของ กกพ. จึงถือเสมือนว่าการทำรายงาน EHIA โครงการนี้ไร้ประโยชน์ และการกระทำของ กกพ. ถือเป็นการเพิกเฉยต่อกระบวนการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด” น.ส.จริยา ระบุ

น.ส.จริยา กล่าวว่า รายงาน EHIA โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินมวกเหล็กนั้น ไม่ครอบคลุมความจริงของความเสี่ยงจากการได้รับผลกระทบจากมลพิษ และการสะสมมลพิษระยะยาวที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพและชีวิตของประชาชน ทั้งจากมลพิษอากาศ การปนเปื้อนในดินและน้ำ รวมทั้งการสะสมในห่วงโซ่อาหารจากการเลี้ยงโคนม เกษตรกรรม และท่องเที่ยว จากการใช้เชื้อเพลิงถ่านหินอย่างน้อยปีละกว่า 6 แสนตัน

นอกจากนี้ รายงาน EHIA ที่ผ่านความเห็นชอบของ กกพ. ยังไม่มีการศึกษาผลกระทบและความเสี่ยงต่อแหล่งผลิตน้ำนมดิบที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ซึ่งนำไปใช้เป็นผลิตภัณฑ์นมในประเทศและการส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านอย่างลาว เมียนมา และกัมพูชา

“มวกเหล็กซึ่งเป็นศูนย์กลางการผลิตน้ำนมดิบ แหล่งทรัพยากรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และพื้นที่เกษตรกรรมที่สร้างเศรษฐกิจในชุมชนปีละกว่า 7,000 ล้านบาท กำลังจะกลายเป็น เขตสังเวยสารพิษจากโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินที่จะเกิดขึ้น และต้นทุน สิ่งแวดล้อมและสุขภาพจึงเป็นภาระที่ประชาชนทุกคนต้องจ่ายตลอดชีวิต” น.ส.จริยา กล่าว