ภาคประชาชนรวมตัวจัดตั้ง ‘กองทุนแสงอาทิตย์’ เปิดรับบริจาค-ติดตั้ง ‘โซลาร์เซลล์’ หลังคารพ.

เครือข่ายภาคปชช.ร่วมกันเปิดตัว “กองทุนแสงอาทิตย์” รับบริจาคเงินติดตั้ง “โซลาร์เซลล์” ตามโรงพยาบาลเฟสแรก 7 แห่ง หวังสร้างความเป็นธรรมด้านพลังงาน

เครือข่ายองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค พร้อมด้วยเครือข่ายภาคประชาสังคม และหน่วยงานภาคี ร่วมกันประกาศเปิดตัว “กองทุนแสงอาทิตย์” หรือ “Thailand Solar Fund” เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2561 เพื่อปฏิรูประบบพลังงานของประเทศด้วยการผลักดันให้เกิดการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคาร โรงพยาบาล โรงเรียน อาคารสาธารณะ รวมถึงชุมชนที่เข้าไม่ถึงระบบไฟฟ้า โดยการเปิดรับบริจาคเงินจากประชาชนทั่วประเทศ พร้อมเชิญชวนช่างหรือผู้ประกอบธุรกิจด้านโซลาร์เซลล์ที่ต้องการสนับสนุน เข้าร่วมประกวดราคาภายใต้งบประมาณและคุณภาพมาตรฐานตามที่กำหนด

สำหรับกองทุนดังกล่าว จะดำเนินการในเฟสแรกด้วยการติดตั้งโซลาร์เซลล์ให้กับโรงพยาบาลของรัฐ 7 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลท่าสองยาง จ.ตาก โรงพยาบาลภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ โรงพยาบาลศรีอุดม จ.อุบลราชธานี โรงพยาบาลชุมแพ จ.ขอนแก่น โรงพยาบาลแก่งคอย จ.สระบุรี โรงพยาบาลสังขละบุรี จ.กาญจนบุรี และโรงพยาบาลหลังสวน จ.ชุมพร โดยจะติดตั้งแห่งละ 30 กิโลวัตต์ในระบบออนกริด หรือระบบที่ไม่ใช้แบตเตอรี่สำรองแต่ยังเชื่อมต่อระบบกับการไฟฟ้า เพื่อเป็นการเริ่มต้นการพึ่งพาตนเองด้านพลังงานให้กับโรงพยาบาล ด้วยเงินที่จะขอรับบริจาคจากประชาชนรวมทั้งสิ้น 7.7 ล้านบาท

น.ส.สารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อโภค เปิดเผยว่า เป้าหมายของกองทุนฯ คือการปฏิรูประบบพลังงานของประเทศเพื่อความเป็นธรรมต่อประชาชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยการผลักดันให้เกิดการติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคา รวมถึงก่อให้เกิดนโยบายและมาตรการสนับสนุนระบบ Net metering รองรับการผลิตและการใช้ไฟฟ้าของประชาชน ซึ่งในเบื้องต้นได้กำหนดค่าติดตั้งและอุปกรณ์ไว้ไม่เกินวัตต์ละ 35 บาท ภายใต้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน ทำให้ต้องใช้งบดำเนินการประมาณ 1.1 ล้านบาทต่อโรงพยาบาลแต่ละแห่ง โดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้อย่างเร็วที่สุดประมาณกลางเดือน ม.ค. 2562

ทั้งนี้ เมื่อได้เงินบริจาคครบทุก 1.1 ล้านบาท กองทุนแสงอาทิตย์จะทยอยติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคาของโรงพยาบาลแต่ละแห่งทันที และจะดำเนินต่อไปจนครบทั้ง 7 แห่งโดยเร็วที่สุดตามเงินบริจาคที่ได้รับ และเมื่อได้รับบริจาคครบ 7.7 ล้านบาทแล้ว กองทุนแสงอาทิตย์จะปิดรับบริจาคในเฟสที่ 1 โดยในส่วนของช่างที่จะมาดำเนินการจะใช้วิธีการประกวดราคาแข่งขัน ภายใต้งบประมาณและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลง จึงเชิญชวนช่างหรือผู้ประกอบที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรม เสนอชื่อและเอกสารการเสนอราคามายังมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ภายในวันที่ 31 ธ.ค. 2561

พระครูวิมล ปัญญาคุณ เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม จ.อุบลราชธานี ในฐานะประธานกองทุนแสงอาทิตย์ กล่าวว่า การติดตั้งโซลาร์เซลล์ขนาด 30 กิโลวัตต์ให้กับโรงพยาบาล แม้จะไม่ใช่ขนาดใหญ่แต่ก็สามารถช่วยลดค่าไฟฟ้าได้ถึงปีละกว่า 2 แสนบาท หากเราสามารถติดตั้งให้โรงพยาบาลทั่วประเทศได้ประมาณ 1,000 เมกะวัตต์ จะช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้เดือนละกว่า 600 ล้านบาท หรือ 7,200 ล้านบาทต่อปี ซึ่งจำนวนเงินที่โรงพยาบาลประหยัดได้นี้จะสามารถนำไปช่วยเหลือผู้เจ็บไข้ได้ป่วยทั้งประเทศ และยังลดการพึ่งพางบประมาณจากรัฐบาลอีกทางหนึ่งด้วย

นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ จ.สงขลา กล่าวว่า ประสบการณ์จากการติดตั้งโซลาร์เซลล์ขนาด 20 กิโลวัตต์ในโรงพยาบาลจะนะ เมื่อปี 2560 โดยใช้งบลงทุนประมาณ 7.5 แสนบาท ร่วมกับมาตรการประหยัดไฟฟ้าอื่นๆ เช่น การเหลื่อมเวลาทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ พบว่าจากเดิมที่โรงพยาบาลต้องจ่ายค่าไฟฟ้าไม่ต่ำกว่า 3 ล้านบาทต่อปี ปัจจุบันเหลือประมาณ 2.3 ล้านบาทต่อปี หรือสามารถลดลงได้ประมาณปีละ 7.7 แสนบาท และพบว่าการผลิตไฟฟ้าใช้เองนี้ ยังมาพร้อมคุณูปการในการสร้างจิตสำนึกแก่เจ้าหน้าที่ ช่วยกันหวงแหนและประหยัดไฟฟ้ามากขึ้น

“การผลิตไฟฟ้าให้ใช้เองได้ส่วนหนึ่ง เป็น the must หรือสิ่งที่ต้องทำ เพราะนี่คือส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบต่อสังคม ช่วยเพิ่มการพึ่งพาพลังงานหมุนเวียน ลดโลกร้อน ลดการสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ ซึ่งรัฐบาลควรพิจารณาสนับสนุนให้ทุกโรงพยาบาล และ รพ.สต. รวมทั้งอาคารสำนักงานของทางราชการ ท้องถิ่น และบ้านเรือนประชาชน มีการติดตั้งแผงโซลาร์บนหลังคาให้ครบทุกแห่ง มีการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้ โรงพยาบาลจะได้นำไปใช้จ่ายเพื่อดูแลผู้ป่วย ส่วนองค์กรอื่นๆ จะได้มีงบในการทำประโยชน์ต่อสังคมมากขึ้น” นพ.สุภัทร กล่าว

ในส่วนของกองทุนแสงอาทิตย์ จะเปิดรับบริจาคเงินจากประชาชนทั่วประเทศผ่านบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นเตอร์วัน ช้อปปิ้งพลาซ่า ชื่อบัญชี “กองทุนแสงอาทิตย์โดยมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค” เลขที่บัญชี 429-017697-4 โดยมีช่องทางการรับบริจาคและรับหลักฐานการบริจาคทางออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ www.thailandsolarfund.org ทั้งนี้การบริจาคเงินยังสามารถใช้ในการลดหย่อนภาษีประจำปีได้ ด้วยมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเป็นองค์กรสาธารณะประโยชน์ลำดับที่ 576 ตามประกาศกระทรวงการคลัง

อนึ่ง เครือข่ายกองทุนแสงอาทิตย์ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการด้านบริการสาธารณะ คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน (คอบช.), สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.), เครือข่ายองค์กรผู้บริโภค, สมาคมประชาสังคมชุมพร, มูลนิธิป่า-ทะเลเพื่อชีวิต, บริษัทศูนย์บ่มเพาะวิศวกร จำกัด, Solarder, โรงเรียนศรีแสงธรรม, มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.), เครือข่ายสลัม 4 ภาค, มูลนิธิภาคใต้สีเขียว, เครือข่ายลันตาโกกรีน Lanta Goes Green, มูลนิธิสุขภาพไทย และกรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้