เอสซีจีโชว์นวัตกรรม ‘โซลาร์ฟาร์มลอยน้ำ’ กลางเวทีประชุมพลังงานสะอาดแห่งเอเชีย

เอสซีจีร่วมงานประชุมพลังงานสะอาดแห่งเอเชีย โชว์นวัตกรรม “โซลาร์ฟาร์มลอยน้ำ” ณ สิงคโปร์

ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี นำนวัตกรรม “โซลาร์ฟาร์มลอยน้ำ” รูปแบบโซลูชั่นครบวงจรรายแรกของประเทศไทย ไปร่วมจัดแสดงภายในงาน Asia Clean Energy Summit Conference & Exhibition 2018 ณ ประเทศสิงค์โปร์ ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2561 พร้อมร่วมเป็นวิทยากรเรื่อง The Importance of Material Properties and Design To Make The Solar Pontoon Durable บนเวทีเสวนา International Floating Solar Symposium

ดร.สุรชา อุดมศักดิ์ R&D Director และ Emerging Business Director จากธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ในฐานะตัวแทนร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระบุว่า ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ได้พัฒนานวัตกรรมโซลาร์ฟาร์มลอยน้ำในรูปแบบโซลูชั่นครบวงจร ซึ่งถือเป็นรายแรกของประเทศไทยที่ให้บริการครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบพื้นที่ การติดตั้ง การขออนุญาต การต่อระบบไฟ และการดูแลบำรุงรักษา ซึ่งเอสซีจี ได้นำความรู้ความเชี่ยวชาญด้านพอลิเมอร์ และการออกแบบด้านวัสดุศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการวิจัยและพัฒนา ซึ่งต้องคำนึงถึงหลายปัจจัย ทั้งด้านการใช้งาน สิ่งแวดล้อม ลักษณะของพื้นที่ รวมถึงปัจจัยด้านภูมิอากาศ

ทั้งนี้ เอสซีจีเลือกใช้วัสดุเม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีนเกรดพิเศษคุณภาพสูง ที่มีอายุการใช้งานยาวนานถึง 25 ปี มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งานกลางแจ้ง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถทนรังสียูวีและสภาพอากาศที่หลากหลาย ไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของน้ำและสามารถรีไซเคิลได้ ควบคู่กับการออกแบบที่เหมาะกับการใช้งาน ใช้พื้นที่น้อย สะดวกต่อการขนย้ายและติดตั้ง จึงทำให้นวัตกรรมโซลาร์ฟาร์มลอยน้ำจากเอสซีจี มีความแข็งแรง ทนทานและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากองค์กรทั้งในและต่างประเทศ

สำหรับงาน Asia Clean Energy Summit หรือ ACES นับเป็นงานประชุมด้านพลังงานสะอาดระดับเอเชียที่มีความสำคัญ และจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยรวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับพลังงานทางเลือก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคโนโลยี นโยบาย การสนับสนุนการลงทุนทั้งจากภาครัฐ หรือสถาบันวิจัยชั้นนำต่างๆ ในประเทศสิงค์โปร์ โดยการประชุมครั้งนี้ถือเป็นการรวมตัวของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อร่วมกันแก้ปัญหา และมองหาโอกาสในการลงทุนเรื่องพลังงานทางเลือกในอนาคต