ชวนคนไทยทั่วปท.ร่วมบริจาค ‘ถุงผ้า’ เหลือใช้ เตรียมส่งต่อโรงพยาบาลใช้ใส่ยาผู้ป่วย 4 ธ.ค.นี้

ทส.ชวนคนไทยแบ่งปันถุงผ้าเหลือใช้ ตั้งจุดรับทั่วประเทศ เตรียมส่งต่อโรงพยาบาลทดแทนการใช้ถุงพลาสติกใส่ยา วันสวล.ไทย 4 ธ.ค.นี้

พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นประธานจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” และกิจกรรม “รับบริจาคถุงผ้าใส่ยากลับบ้าน” เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2561 เชิญชวนประชาชนร่วมแบ่งปันถุงผ้าที่มีมากเกินความจำเป็นมาบริจาค เพื่อรวบรวมส่งต่อให้โรงพยาบาลทั่วประเทศ ทดแทนการใช้ถุงพลาสติกใส่ยาในโรงพยาบาล โดยถุงผ้าที่รวบรวมได้ทั้งหมดจะส่งมอบให้กับโรงพยาบาลครั้งแรก ในวันสิ่งแวดล้อมไทย 4 ธ.ค. 2561

สำหรับการรับบริจาคดังกล่าว กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมกับหน่วยงานในสังกัด ทส. และห้างสรรพสินค้าภาคีเครือข่ายจำนวน 16 ห้าง ในการตั้งกล่องรับบริจาคถุงผ้าสะอาดที่อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ และจุดรับบริจาคในห้างสรรพสินค้าภาคีทั้ง 16 ห้าง เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการใช้ถุงผ้าซึ่งเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ซ้ำได้ เสริมสร้างวินัยในการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการปลูกฝังความพอเพียงและการแบ่งปันในสังคม

กิจกรรมดังกล่าวยังเป็นการต่อยอดให้เกิดการลดการใช้ถุงพลาสติก และพลาสติกประเภท Single use plastic อย่างจริงจัง ภายใต้โครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2561 เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่ำงภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกในตลาดสด ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการ ในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และดำเนินการสนับสนุนให้เกิดการลดใช้ถุงพลาสติก

ทั้งนี้ ข้อมูลจากสถาบันพลาสติก ระบุว่า คนไทยใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วในห้างสรรพสินค้า ตลาดสด และร้านขายของชำกว่า 45,000 ล้านใบต่อปี สอดคล้องกับรายงานของกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ที่ระบุว่า คนไทยใช้ถุงพลาสติกเฉลี่ยคนละ 8 ใบต่อวัน ทำให้มีขยะจากถุงพลาสติกมากถึง 80 ล้านใบต่อวัน อย่างไรก็ตามในปัจจุบันห้างสรรพสินค้าและร้านค้าสะดวกซื้อต่างๆ ได้จัดกิจกรรมเชิงรุกเพื่อส่งเสริมการลดใช้ถุงพลาสติกอย่างต่อเนื่อง โดยการสร้างความตระหนักและการรับรู้ในกลุ่มลูกค้าที่มาใช้บริการและจับจ่ายซื้อสินค้า

- Advertisement -