30 มหาลัยไทยขับเคลื่อนปฏิบัติการความยั่งยืน เผยลด ‘ถุงพลาสติก’ ปีเดียวรวมกว่า 41 ล้านใบ

เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ร่วมเดินหน้าเป็นต้นแบบสังคมสู่เป้าหมาย SDGs ลดขยะ-หยุดภาวะโลกร้อน เผยปี 61 ลด “ถุงพลาสติก” รวมกันได้แล้วกว่า 41 ล้านใบ

ผศ.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและบริหารศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ในฐานะประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย เปิดเผยในการประชุมเครือข่ายฯ ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 2561 ตอนหนึ่งว่า เครือข่ายฯ ซึ่งประกอบด้วยมหาวิทยาลัยในประเทศไทยจำนวน 30 แห่ง ได้ดำเนินมาตรการลดปริมาณการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง (Single-use Plastic) ในร้านสะดวกซื้อ โรงอาหาร และร้านค้าต่างๆ ในแต่ละมหาวิทยาลัย โดยในปี 2561 สามารถลดการใช้ถุงพลาสติกในร้านสะดวกซื้อได้รวมกันแล้วกว่า 41 ล้านใบ

ผศ.ปริญญา กล่าวว่า ผลการดำเนินงานดังกล่าวนับตั้งแต่เดือน ม.ค.-ต.ค. 2561 ซึ่งมหาวิทยาลัยทั้ง 30 แห่ง ได้มุ่งเน้นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติ ข้อที่ 12 เรื่องการบริโภคอย่างรับผิดชอบ โดยเครือข่ายฯ ได้ร่วมกับผู้ประกอบการต่างๆ โดยเฉพาะบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เจ้าของร้านสะดวกซื้อ เซเว่น อีเลฟเว่น ในการลดและเลิกขยะพลาสติก ซึ่งมีเป้าหมายหลักอยู่ที่ ถุงพลาสติกหูหิ้ว แก้วเครื่องดื่มพลาสติก ช้อน ส้อม และหลอดพลาสติก ทั้งนี้แต่ละแห่งอาจมีปริมาณที่ลดได้แตกต่างกันเนื่องจากเริ่มดำเนินการไม่พร้อมกัน แต่โดยเฉลี่ยรวมกันแล้วลดลงไปได้ 50%

“ในส่วนของธรรมศาสตร์ นอกจากยกเลิกการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วตั้งแต่เดือน มิ.ย.ที่ผ่านมา ยังได้มีการลดช้อนพลาสติกไปแล้ว 5 หมื่นคัน ส้อมพลาสติกกว่า 3 หมื่นชิ้น และหลอดพลาสติกอีกกว่า 2.5 แสนชิ้น นอกจากนี้ด้วยมาตรการใช้แก้วซ้ำ และลดราคาหากนำแก้วมาเอง ยังทำให้ลดแก้วพลาสติกได้ถึงเดือนละ 1.2 แสนใบ ซึ่งการลดทั้งหมดนี้ยังจะมีการดำเนินการในมหาวิทยาลัยอื่นต่อไปในอนาคต” ประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย กล่าว

ผศ.ปริญญา กล่าวอีกว่า เป้าหมายของของการประชุมเครือข่ายฯ ในปีนี้ ต้องการให้เกิดปฏิบัติการตาม SDGs อย่างจริงจังและเร่งด่วน โดยเฉพาะปัญหาสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงรุนแรงตลอดปีที่ผ่านมาปรากฎการณ์ภัยพิบัติถี่ขึ้น ซึ่งแนวโน้มเช่นนี้สหประชาชาตินิยามว่า Climate Catastrophe หรือหายนะทางภูมิอากาศ และเตือนว่าอีกไม่ถึง 12 ปี โลกจะร้อนขึ้นเกิน 1.5 องศาเซลเซียส ซึ่งอาจถึงจุดที่ไม่มีทางเยียวยาแก้ไขได้ ดังนั้นจึงไม่อาจรอช้าได้อีก และถึงเวลาที่สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งจะเป็นต้นแบบในภารกิจสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมไทยและโลกใบนี้

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 ในหัวข้อ “ปฏิบัติการความยั่งยืน 2561: Action for the Goals” ระหว่างวันที่ 25-26 ต.ค. 2561 โดยมีมีตัวแทนมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้าร่วมกว่า 300 คน พร้อมด้วยกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วยการจัดเวทีเสวนาและการอภิปราย การนำเสนอปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยต่างๆ เวิร์คช็อปหลากหลายหัวข้อ ตลอดจนการประกวดโครงงานนิสิตนักศึกษาเรื่องการลดใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง เป็นต้น

อนึ่ง เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย หรือ Sustainable University Network of Thailand (SUN) เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2559 ด้วยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ในการยกระดับบทบาทภารกิจการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านนโยบายความยั่งยืน และเชื่อมโยงในระดับนานาชาติ โดยปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 30 มหาวิทยาลัย และอยู่ภายใต้ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)