ปลุกเด็กสยามฯคัดแยก ‘ขยะพลาสติก’ ถูกวิธี GC-สยามพิวรรธน์ ร่วมเปิดแคมเปญ 3 ห้างดัง

GC จับมือ สยามพิวรรธน์ จัดกิจกรรมสร้างความตระหนักแก่ผู้บริโภค 3 ห้าง “พารากอน-สยามเซ็นฯ-สยามดิสฯ” รณรงค์คัดแยกขยะพลาสติกอย่างถูกวิธี

นายปฏิภาณ สุคนธมาน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC เปิดเผยว่า บริษัทได้ร่วมกับกลุ่มบริษัท สยามพิวรรธน์ เปิดตัวโครงการ “Circular Living Campaign 2018” เพื่อสร้างความตระหนัก ให้ความรู้แก่ผู้บริโภคและประชาชน รวมถึงคนรุ่นใหม่ เกี่ยวกับการคัดแยกขยะและจัดการขยะอย่างถูกวิธี ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy เพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มมูลค่าขยะพลาสติก ด้วยการ Upcycling การนำไอเดีย การออกแบบ การนำนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ มาพัฒนาและต่อยอดเพื่อแปรรูปเป็นสินค้าแฟชั่น โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้เกิดการแก้ไขปัญหาขยะอย่างเป็นรูปธรรม

“ความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับบุคคลทั่วไปในย่านสยาม ได้รู้จักการคัดแยกขยะและจัดการขยะอย่างถูกวิธี รวมถึงการรีไซเคิลขยะพลาสติกให้กลับมาใช้ใหม่ โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากการรีไซเคิลที่สามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวัน เพื่อสร้างความสุขและสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมถึงสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน” นายปฏิภาณ กล่าว

นางนราทิพย์ รัตตประดิษฐ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานปฏิบัติการ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กล่าวว่า ในปีนี้กลุ่มบริษัท สยามพิวรรธน์ ประกอบด้วย สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ ได้เริ่มแคมเปญแรกภายใต้โครงการ “Circular Living Campaign 2018” คือ Power of Sharing จัดวางถังขยะบริเวณห้างทั้งสาม เพื่อรับบริจาคขยะพลาสติกที่ไม่ใช้แล้วทั้งหมด 30 จุด ทุกชั้นของทั้งสามห้าง

ทั้งนี้ แบ่งเป็นขยะพลาสติกประเภท โพลิเอทิลีน หรือ PE (Polyethylene) เช่น ท่อน้ำ ถัง ถุง ขวด และโพลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต หรือ PET (Polyethylene Terephthalate) เช่น ขวดบรรจุน้ำดื่ม น้ำมันพืช ซึ่งกลุ่มนี้สามารถรีไซเคิลให้เป็นเส้นใยทำเสื้อกันหนาว พรม และใยสังเคราะห์ในหมอน เป็นต้น และจะนำไปพัฒนาสร้างมูลค่าผลิตเป็นเสื้อมอบให้แก่ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ขณะเดียวกัน ภายในงานยังได้มีการพูดคุยในหัวข้อ “From Trash to Treasure” นำความคิดสร้างสรรค์สร้างคุณค่าแก่ขยะพลาสติก โดย นางวราวรรณ ทิพพาวนิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการองค์กร GC กล่าวว่า ปัญหาขยะล้นเมืองเป็นสิ่งที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันเพื่อการจัดการขยะอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน สำหรับขยะพลาสติกเป็นภารกิจที่ GC และพันธมิตรต่างๆ อาสาเข้ามาดำเนินการเพื่อลดขยะพลาสติกโดยการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าขยะพลาสติกเป็นสินค้าใหม่ ทั้งสินค้าแฟชั่น เครื่องใช้ต่างๆ รวมถึงเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งโครงการนี้จะช่วยสนับสนุนให้เป้าหมายนี้เป็นจริงได้มากยิ่งขึ้น

ด้าน นายกิตติรัตน์ ปิติพานิช ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหาขยะพลาสติกมีปริมาณที่เพิ่มขึ้น และการนำขยะกลับมาใช้ใหม่หรือรีไซเคิลเพื่อพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ ต้องใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ (Design Thinking) สามารถเข้าไปแก้ไขปัญหาขยะนี้ได้ทั้งต้นทาง กลางทาง และปลายทาง เช่น การวางแผนผลิตด้วยการบริหารจัดการต้นทุนวัสดุให้คุ้มค่าสูงสุด การเพิ่มมูลค่าด้วยการออกแบบ หรือสร้างเรื่องราวให้น่าสนใจ (Story Telling) จะทำให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืนได้

น.ส.กมลเนตร เรืองศรี ดารา-นักแสดง กล่าวว่า ทุกการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ไม่ยาก หากเริ่มจากตัวเราเป็นอันดับแรก ซึ่งส่วนใหญ่จะมองว่าขยะพลาสติกเป็นผู้ร้าย แต่ในความเป็นจริงทุกคนไม่สามารถปฏิเสธพลาสติกได้ เนื่องจากต้องใช้ในชีวิตประจำวัน ปัญหาหลักของขยะพลาสติกคือการจัดการขยะพลาสติกที่ไม่ถูกวิธี ดังนั้นหากจะลดปัญหาเรื่องขยะ ต้องเริ่มจากการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี หรือการนำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

สำหรับโครงการ “Circular Living Campaign 2018” ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ Power of Sharing, Sustainable Designer’s Contest, Circular Living Festival, Up Cycling X’Mas Tree และ Circular Living Symposium ซึ่งเริ่มกิจกรรมตั้งแต่เดือนกันยายนนี้ ไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2562