เปิดเงื่อนไขใน ‘อีไอเอ’ คอนโดหรูย่านพระราม 3 พบกำหนดให้ผู้เข้าพักยอมรับวิถีชุมชน-วัดไทร

นักวิชาการเผย “อีไอเอ” โครงการคอนโดหรู อนุมัติปี 55 พบเงื่อนไขให้ผู้พักอาศัยเข้าใจและยอมรับวิถีชุมชน-ร่วมกิจกรรมวัดไทร สงสัยเหตุใดเขตฯ กล้าส่งหนังสือเตือน

นายสนธิ คชวัฒน์ เลขาธิการชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทย และอดีตผู้อำนวยการพัฒนาระบบและติดตามตรวจสอบ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยผ่านเฟสบุ๊ค Sonthi Kotchawat ถึงกรณีคอนโดหรูย่านพระราม 3 ที่สร้างใกล้วัดไทร จนมีปัญหาการร้องเรียนพระตีระฆังดังรบกวนผู้อยู่อาศัย ซึ่งพบว่ามีมาตรการป้องกันและลดผลกระทบช่วงเปิดดำเนินการ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) ของโครงการ ที่ได้รับความเห็นชอบและถูกกำหนดเป็นเงื่อนไขท้ายใบอนุญาตในเรื่องคุณค่าต่อคุณภาพชีวิตไว้

ทั้งนี้ ประกอบด้วย ข้อที่ 10 กำหนดให้ให้นิติบุคคลชี้แจงผู้อยู่อาศัยในโครงการให้เข้าใจและยอมรับในวิถีชีวิตของชุมชนดั้งเดิมรวมถึงจัดให้มีกิจกรรมเพื่อเปิดโอกาสให้คนในโครงการได้เข้าร่วมกิจกรรมกับวัดไทรในโอกาสหรือวันสำคัญต่างๆ เพื่อให้ชุมชนและโครงการสามารถปรับตัวให้อยู่ร่วมกันได้ ข้อที่ 11 ให้มีการจัดตั้งกรรมการร่วมกันในแต่ละชุมชนหรือศาสนาที่อยู่ใกล้เคียงโครงการ เพื่อร่วมกันติดตามผลการดำเนินงานของโครงการ และหาแนวทางในการแก้ไขผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นร่วมกัน ข้อที่ 12 ประชาสัมพันธ์/ขอความร่วมมือผู้พักอาศัยภายในโครงการไม่ปฏิบัติกิจกรรมใดๆ ที่รบกวนหรือมีผลกระทบต่อการปฏิบัติศาสนกิจของพระสงฆ์ในวัดไทร

“เงื่อนไขผู้ที่จะเข้าพักอาศัยจะต้องได้รับทราบ และยอมรับวิถีชีวิตและธรรมเนียมประเพณีของชุมชนและวัดไทรก่อนแล้ว และสำนักงานเขตบางคอแหลมซึ่งเป็นหน่วยงานอนุญาต เคยได้อ่านรายงานอีไอเอหรือไม่ และทำหนังสือไปตักเตือนวัดเรื่องการตีระฆังได้อย่างไร” นายสนธิ ระบุ

สำหรับรายงานอีไอเอโครงการสตาร์วิว (Star View) ของบริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) ซึ่งตั้งอยู่บนถนนพระราม 3 ขนาดพื้นที่โครงการ 7 ไร่ 25 ตารางวา ห่างจากวัดไทร 800 เมตร ได้รับความเห็นชอบจาก สผ. เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 2555

อนึ่ง เมื่อวันที่ 2 ต.ค. 2561 สำนักงานเขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร (กทม.) ได้ส่งหนังสือถึงเจ้าอาวาสวัดไทร ระบุว่า ประชาชนแจ้งเรื่องร้องทุกข์ว่าได้รับความเดือดร้อน กรณีที่วัดไทร ทำการตีระฆัง ส่งเสียงดังรบกวน ตั้งแต่เวลา 03.30-04.00 น. เป็นประจำทุกวัน สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้พักอาศัยบนคอนโดที่อยู่ติดวัด สำนักงานเขตบางคอแหลม จึงขอความร่วมมือวัดไทร ลดเสียงให้เหมาะสม ป้องกันการสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้พักอาศัย

- Advertisement -