ฟาสต์แฟชั่น อุตสาหกรรมทำลายโลก

หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าในกระบวนการผลิตจาก “อุตสาหกรรมแฟชั่น” แต่ละแบรนด์เนมได้สร้างมลภาวะทำลายสิ่งแวดล้อม และส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามมา

เสื้อผ้าสีสันสวยงาม หลากหลาย กระทั่งหรูหราราคาแพงหลายยี่ห้อพยายามเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ทว่าแม้จะพูดเรื่องนี้กันอย่างยาวนาน แต่การเติบโตและการแข่งขันอย่างดุเดือดของอุตสาหกรรมฟาสต์แฟชั่น (Fast Fashion) ซึ่งมีการเปลี่ยนรุ่นและแบบอย่างรวดเร็ว จนไม่เป็นไปตามฤดูกาล ปริมาณสารเคมีซึ่งเป็นส่วนผสมอยู่ในเนื้อผ้ากลับตกไปอยู่ในหลุมฝังกลบ จำนวนมากและรวดเร็วขึ้นมากตามไปด้วย ซึ่งหลุดไปปนเปื้อนน้ำใต้ดิน

ขณะเดียวกัน เสื้อผ้าสวยๆ ที่ผลิตด้วยเส้นใยสังเคราะห์ซึ่งมีส่วนผสมของเม็ดพลาสติก เมื่อทิ้งแล้วอาจกลายเป็นขยะที่ต้องใช้เวลาย่อยสลายนับร้อยๆ ปี

ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ…เสื้อผ้าที่เราสวมใส่ ในวันที่ไม่ได้อยู่กับเราแล้ว มันจะกลายเป็นขยะที่สร้างมลพิษต่อโลกอย่างยาวนาน


ผลิตโดย: พรรณทิพา จิตตาวุฒิพร
โครงการเมื่อปลาจะกินดาวออนไลน์ ปีที่ 16 จัดโดย ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม