จ่อดัน ‘เขตสงวนชีวมณฑลระนอง’ ขึ้นมรดกโลก ยกชั้นป่าชายเลนสมบูรณ์สุดของไทย-อาเชียน

กรมทรัพยากรทางทะเลฯ เตรียมเสนอ “เขตสงวนชีวมณฑลระนอง” ป่าชายเลนสมบูรณ์สุดในอาเซียน รวม 7.8 แสนไร่ ขึ้น “มรดกโลกทางธรรมชาติ” คาดใช้เวลา 2 ปี

พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า ได้มีการลงพื้นที่ป่าชายเลนคงสภาพพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง และพื้นที่ชุ่มน้ำ จ.ระนอง รวมพื้นที่ประมาณ 782,342 ไร่ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเสนอป่าชายเลน จ.ระนอง ขึ้นเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ โดยคาดว่าจะใช้เวลาในการเสนอขึ้นมรดกโลกประมาณ 2 ปี

สำหรับพื้นที่ดังกล่าว ได้รับการประกาศเป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) มาแล้วเมื่อปี 2540 โดยมีคุณสมบัติที่โดดเด่น เป็นป่าชายเลนสมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทยและอาเชียน มีพืชพันธุ์และสัตว์หายาก เช่น แม่หอบ ซึ่งมีลักษณะคล้ายกุ้งและปูผสมกัน อายุมากกว่า 16 ล้านปี และมีแห่งเดียวในลำน้ำกระบุรี เป็นต้น

ด้าน นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กล่าวว่า พื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง ครอบคลุม 5 อำเภอของ จ.ระนอง มีความสมบูรณ์ติดอันดับโลก มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง มีพันธุ์ไม้มากกว่า 50 ชนิด และพันธุ์สัตว์อีกกว่า 500 ชนิด

ทั้งนี้ ทช.ได้แบ่งการบริหารป่าชายเลนเป็น 3 โซน คือ 1.พื้นที่ใจกลาง ประมาณ 40,761.56 ไร่ เป็นป่าสมบูรณ์และไม่ถูกรบกวนจากคน ล้อมรอบด้วยแม่น้ำและทะเล 2.พื้นที่กันชน ประมาณ 26,744.31 ไร่และ 3.พื้นที่เปลี่ยนสภาพ ประมาณ 40,681 ไร่

สำหรับการยื่นเรื่องขอขึ้นทะเบียนมรดกโลก จะประกอบด้วย 2 ขั้นตอน ได้แก่ การทำเอกสารเพื่อบรรจุในรายชื่อเบื้องต้น ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการมรดกโลกทางธรรมชาติ และคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก เมื่อผ่านขั้นตอนนี้แล้ว จะต้องจัดทำเอกสารขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกต่อไป โดยใช้เวลาในการดำเนินการทั้งหมดประมาณ 2 ปี

“แม้การได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก จะช่วยสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นและประเทศ จากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น หากแต่หัวใจสำคัญของการเป็นมรดกโลกคือ เป็นเครื่องมือสำคัญที่กระตุ้นให้ผู้คนและหน่วยงานภาครัฐเกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่มีอยู่มากยิ่งขึ้น” นายจตุพร กล่าว