‘โตเกียว’ เตรียมปั้นเมืองสีเขียวใน 2 ปี สร้างโมเดลยั่งยืนรับโอลิมปิก 2020

เทศบาลกรุงโตเกียว และคณะกรรมการจัดงานโอลิมปิกกรุงโตเกียวและพาราลิมปิก 2020 ตั้งเป้าให้กรุงโตเกียวเป็นเมืองสีเขียวภายใต้แผนพัฒนาอย่างยั่งยืนตามคอนเซ็ปต์ “Be better, Together – For the planet and the people” ซึ่งเป็นหลักการเดียวกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยื่นของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs)

ทั้งนี้ ได้เตรียมสร้างถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ปูแผงโซล่าร์เซลล์รอบเมืองโตเกียว เช่าและยืมอุปกรณ์หรือสิ่งของสำหรับการจัดงานหรือการแข่งขันให้มากที่สุด รวมถึงลดการใช้พลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง โดยใช้ซ้ำและแปรรูปนำกลับมาใช้ใหม่ให้ได้มากถึง 99%

ในอีก 2 ปีข้างหน้า เทศบาลกรุงโตเกียวเตรียมพัฒนาตนเองเป็นเมืองรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือ eco-friendly city โดยจะเริ่มจากการสร้างถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ปูแผงโซล่าร์เซลล์บนถนน ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวจะเริ่มทดลองใช้และติดตั้งในสถานที่สำคัญของเทศบาลกรุงโตเกียว และตามสถานที่ต่างๆ ในช่วงปีงบประมาณถัดไป

เป้าหมายคือโตเกียวจะต้องใช้พลังงานหมุนเวียนให้ได้มากถึง 30% ภายในปี 2030 เทียบกับปี 2016 ที่ตั้งเป้าไว้ 12% ทั้งยังคาดหวังว่าการสร้างถนนพลังงานแสงอาทิตย์ในครั้งนี้ จะต่อยอดและกระจายไปสู่ทุกพื้นที่ในประเทศญี่ปุ่นต่อไป

เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา แผงโซล่าร์เซลล์ได้ถูกทดลองปูบนลานจอดรถหน้าร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่นในเมืองซากามิฮาระ (Sagamihara) จังหวัดคานากาวะ (Kanagawa) โดยผู้จัดการสาขาดังกล่าวระบุว่า ระบบพลังงานแสงอาทิตย์สามารถสร้างกระแสไฟฟ้าได้มากถึง 16,145 กิโลวัตต์/ชั่วโมง/ปี ครอบคลุม 9% ของกระแสไฟฟ้าทั้งหมดที่ร้านใช้

การติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์บนถนน เพื่อกักเก็บแสงอาทิตย์มาใช้เป็นพลังงานหมุนเวียนของโตเกียวนั้นอาจไม่ใช่เรื่องใหม่ เพราะในแคว้นนอร์มังดี ประเทศฝรั่งเศส หรือเส้นทางเดินจักรยานในกรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ ล้วนต่างทำกันมาแล้ว

อย่างไรก็ตาม ภายใต้แผนพัฒนาอย่างยั่งยืนฉบับเดียวกัน คณะกรรมการจัดงานโอลิมปิกกรุงโตเกียวและพาราลิมปิก 2020 จะทำสัญญาเช่าอุปกรณ์สำหรับการเตรียมงานและการแข่งขันต่างๆ ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยซื้อใหม่เท่าที่จำเป็น เพื่อลดรายการบางอย่าง ไม่ต้องซื้อใหม่และถูกทิ้งให้เสียเปล่า รวมทั้งยังกำหนดมาตรการหรือนโยบายเพื่อรักษาความปลอดภัย สำหรับรายการสินค้าที่จะคืนหลังจากใช้ระหว่างเกมส์การแข่งขันเสร็จสิ้น

พร้อมกันนั้นยังตั้งเป้าหมายการรีไซเคิลขยะพลาสติกหรือผลิตภัณฑ์ใส่อาหาร 65% ใช้ซ้ำและนำกลับมาใช้ใหม่อีก 62% ซึ่งเป็นเป้าหมายเดียวกับที่โอลิมปิกเกมกรุงลอนดอน เมื่อปี 2012 เคยตั้งเอาไว้

สิ่งที่น่าสนใจกว่านั้น ทางคณะกรรมการฯ ยังมีแนวคิดจะทำเหรียญรางวัลต่างๆ จากขยะอิเล็กโทรนิกส์อย่างโทรศัพท์มือถือเก่าอีกด้วย เพื่อเป็นการรณรงค์และสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความยั่งยืนสู่สาธารณชน

“โอลิมปิกและพาราลิมปิกเกมเป็นการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุด ผลกระทบที่ตามมาหลังจากการแข่งขันดังกล่าวไม่ได้หยุดอยู่ที่กีฬา แต่ยังรวมถึงสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ดังนั้นเราจึงตั้งใจว่า กรุงโตเกียวจะต้องไปให้ไกลกว่าการเป็นเมืองผู้จัดการแข่งขัน แต่ต้องก้าวไปสู่การให้ความสำคัญและสร้างความตระหนักถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป” คือข้อความที่ปรากฏอยู่บนหน้าเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของประเทศเจ้าภาพโอลิมปิกเกมและพาราลิมปิกเกมปี 2020

ที่มา:
https://bit.ly/2lPFPpZ
https://bit.ly/2Kpqmvk
https://ind.pn/2sUKlqg