ถอดรหัสน้ำท่วมซ้ำซาก

เมืองไทยนั้นอยู่คู่กับน้ำมาช้านาน ดำรงอยู่ท่ามกลางวิถีชีวิตที่สอดคล้องและปรับตัวตามสภาพแวดล้อมตั้งแต่อดีตกาล แต่เมื่อการพัฒนารุกคืบ ความเป็นเมืองเข้าครอบทับ อุปสรรคการบริหารจัดการส่งผลให้เกิดสถานการณ์ “น้ำท่วม” อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินที่ไม่อาจประเมิน

สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม (GreenNews) ชวนถอดรหัสปัจจัยน้ำท่วมซ้ำซากของเมืองใหญ่ผ่าน Infographic ชิ้นนี้