ผู้พิทักษ์ป่า พิทักษ์พงไพร

หากพื้นที่อนุรักษ์ถือเป็นหัวใจสำคัญของดิน น้ำ ป่าไม้ พันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์ เป็นศูนย์รวมความหลากหลายทางชีวภาพ ผู้พิทักษ์ป่า หรือเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า (ranger) บุคคลที่ทำหน้าที่ลาดตระเวน เพื่อดูแลรักษาผืนป่าและสัตว์ป่า ตามพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า รวมทั้งพื้นที่คุ้มครองทางธรรมชาติอื่นๆ ก็น่าจะเป็นหัวใจสำคัญเช่นกัน

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ระบุว่าทุกวันนี้ประเทศไทยมีผู้พิทักษ์กว่า 20,000 คน ปฏิบัติหน้าที่ปกป้อง ปราบปราม และลาดตระเวนในพื้นที่คุ้มครอง 73 ล้านไร่ จากสถิติ พ.ศ.2557-2560 พบว่ามีผู้พิทักษ์ป่าเสียชีวิต 42 คน บาดเจ็บสาหัส 13 คน และบาดเจ็บ 36 คน

สมาพันธ์ผู้พิทักษ์ป่าระหว่างประเทศ (International Ranger Federation: IRF) ระบุว่า “เราไม่สามารถนำพวกเขาเหล่านั้นกลับมาได้ แต่เราสามารถแสดงความเคารพและไม่ลืมเลือนความเสียสละของพวกเขา” ทั้งกำหนดให้ 31 ก.ค. ของทุกปี เป็นผู้พิทักษ์ป่าโลก

ติดตามได้จากสารคดีเรื่อง “ผู้พิทักษ์ป่า พิทักษ์พงไพร”


ผลิตโดย: ชนะวงศ์ น้อยอามาตย์
โครงการเมื่อปลาจะกินดาวออนไลน์ ปีที่ 16 จัดโดย ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม