กนช.เร่งโครงการน้ำขนาดใหญ่แก้ท่วม-ภัยแล้ง ปี’62 ดัน 9 โปรเจกต์ผุดประตูระบาย-อ่างเก็บ

รัฐลุยสร้างโครงการน้ำขนาดใหญ่ แก้ปัญหาน้ำท่วม-น้ำแล้ง ตั้งเป้าปี 2562 พร้อมเดินหน้า 9 โปรเจกต์ “บิ๊กฉัตร” ประเดิมลงพื้นที่ติดตามคลองระบายน้ำบางบาล-บางไทร 25 ก.ค.นี้

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญภายใต้คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 18 ก.ค. ที่ผ่านมานี้ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางเร่งรัดโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญให้เป็นไปตามมติ กนช. ที่ต้องการขับเคลื่อนโครงการให้ได้จนถึงขั้นตอนการก่อสร้างตามที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดพื้นที่การแก้ไขอุทกภัยและภัยแล้งอย่างเป็นระบบ (Area Based) ใน 66 พื้นที่ รวม 29.7 ล้านไร่

ทั้งนี้ มีโครงการที่สามารถแก้ปัญหาในพื้นที่ ซึ่งเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ระยะ 20 ปี (2561-2580) รวมทั้งสิ้นกว่า 300 โครงการ โดยในช่วงปี 2562-2565 มีจำนวน 31 โครงการ แบ่งเป็นภาคเหนือ 4 โครงการ ภาคกลาง 13 โครงการ ภาคอีสาน 10 โครงการ ภาคตะวันออก 2 โครงการ และภาคใต้ 2 โครงการ โดยรัฐบาลจะเริ่มขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมได้ในปี 2562 มี จำนวน 9 โครงการ เมื่อแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มปริมาณน้ำได้ 379 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่รับประโยชน์ 840,201 ไร่

สำหรับ ทั้ง 9 โครงการ ประกอบด้วย 1.โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.นครศรีธรรมราช 2.โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จ.หนองคาย 3.โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เลย 4.โครงการประตูระบายน้ำน้ำพุง-น้ำก่ำ จ.สกลนคร 5.โครงการประตูระบายน้ำบ้านก่อ จ.สกลนคร 6.โครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ชัยภูมิ 7.โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ (ระยะที่ 1) จ.ชัยภูมิ 8.โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุงตอนล่าง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ชัยภูมิ และ 9.โครงการคลองระบายน้ำ บางบาล-บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวอีกว่า การขับเคลื่อนโครงการทั้งหมดนี้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์น้ำที่ได้กำหนดเป้าหมายเป็น 3 ระยะ คือ 1.ระยะเร่งด่วน ปี 2558-2559 พัฒนาโครงการขนาดเล็กที่ทำได้ทันที เช่น แก้มลิง สระน้ำในไร่นา การเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำเดิม พร้อมศึกษาเตรียมความพร้อมโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญที่มีผลกระทบ 2.ระยะสั้น ปี 2560-2561 เริ่มพัฒนาโครงการขนาดกลาง และทำแผนแม่บทพัฒนาลุ่มน้ำทั้งระบบ เช่น แผนบรรเทาอุทกภัยเจ้าพระยา การศึกษาพื้นที่ Area Based การก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ 4 แห่ง ใน จ.จันทบุรี เพื่อรองรับการเติบโตของภาคตะวันออก 3.ระยะกลาง ปี 2562-2565 พัฒนาโครงการขนาดใหญ่ โครงการสำคัญ โดยเร่งทำความเข้าใจกับชุมชน ควบคู่กับการสำรวจออกแบบโครงการอย่างรอบคอบ เช่น คลองระบายน้ำหลากบางไทร-บางบาล

“ดังนั้นเพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคและหาแนวทางแก้ไขร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ผมจะลงพื้นที่ติดตามโครงการที่เริ่มก่อสร้างไปแล้วบางส่วน โดยจะเริ่มติดตามโครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล-บางไทร เป็นแห่งแรกในวันที่ 25 กรกฎาคมนี้ และจะลงติดตามทุกเดือนตามความเหมาะสมต่อไป” พล.อ.ฉัตรชัย กล่าว

- Advertisement -