โลกร้อน ฉุดการท่องเที่ยวสะเทือน

การท่องเที่ยวเป็นภาคส่วนสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่งได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในลักษณะต่างๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงปริมาณฝนและรูปแบบการกระจายของฝนรายปี ตลอดจนอุณหภูมิ และปัจจัยที่สำคัญทางสมุทรศาสตร์

ข้อมูลจาก กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ระบุว่า ในประเทศไทยมีพื้นที่แนวปะการังชายฝั่ง และเกาะต่างๆ รวมประมาณ 150,000 ไร่ มีชนิดปะการังมากกว่า 380 ชนิด สร้างรายได้ให้กับการท่องเที่ยวประมาณ 100,000 ล้านต่อปี ทั้งยังเป็นตัวช่วยลดโลกร้อน โดยการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกไว้ในรูปของหินปูนปะการัง

ขณะที่ภาวะโลกร้อน ทำให้เกิดปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาว กล่าวคืออุณหภูมิของน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นเกินกว่า 30.5 องศาเซลเซียสต่อเนื่องกันนานเกิน 4 สัปดาห์ ประกอบกับแสงแดดจัดร่วมกับน้ำทะเลร้อนขึ้น ทำให้กระบวนการฟอกขาวรุนแรงแรงขึ้น โดยเฉพาะเมื่อผิวน้ำทะเลราบเรียบและมีช่วงน้ำลงต่ำสุดที่นานกว่าปกติ

ที่สุดแล้วผลกระทบทั้งหลาย แปรเปลี่ยนเป็นรายได้ที่หดหาย เมื่อชิ้นงานวิจัยได้ประเมินว่าไทยสูญเสียรายได้จากการท่องเที่ยว เพราะแนวปะการังฟอกขาวไปแล้วถึง 4 หมื่นล้านบาท ทั้งนี้ในอนาคตคาดการณ์ว่าสภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก ที่มีแนวโน้มว่าจะมีอุณภูมิสูงขึ้นโอกาสที่จะเกิดปะการังฟอกขาว น่าจะมีความถี่มากขึ้น

สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม (GreenNews) เชิญชวนทุกท่านคลิ๊กเพื่อติดตามคลิปวีดิโอชิ้นนี้ หวังเพียงว่าจะสร้างความเข้าใจ และชักชวนให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูดูแลปะการัง

วิมลรัตน์ ธัมมิสโร : สัมภาษณ์
ชนะวงศ์ น้อยอามาตย์ : ภาพ/เรียบเรียง