อากาศแปรปรวนรุนแรง กระทบผลผลิต ‘ลำไย’ ชาวสวนโอดปริมาณลดฮวบ-รายได้ไม่แน่นอน

ชาวสวนลำไยเชียงรายโอดได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างรุนแรง เหตุอากาศหนาวสั้นลง ทำให้ไม่ออกดอก ฝนลงมากเปลี่ยนดอกเป็นใบแทน แล้งหนักทำให้ยืนต้นตาย

ผศ.พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดเผยว่า เกษตรกรชาวสวนได้รับผลกระทบจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในพื้นที่ จ.เชียงราย ส่วนหนึ่งผลผลิตได้รับความเสียหาย ตัวอย่างเช่น การปลูกลำไยที่ต้องการอุณหภูมิต่ำกว่า 20 องศาเซลเซียส ติดต่อกันไม่ต่ำกว่า 1 เดือน จึงจะติดดอก แต่ปัจจุบันอากาศแปรปรวนและอุณหภูมิไม่เย็นต่อเนื่องยาวนานถึง 1 เดือน ลำไยจึงติดดอกน้อยและได้ปริมาณผลผลิตลดลง

ผศ.พาวิน กล่าวอีกว่า ทุกวันนี้สภาพอากาศใน จ.เชียงราย มีความแปรปรวนรุนแรง บางช่วงแล้งจัด บางช่วงฝนตกหนัก บางช่วงมีลมและลูกเห็บถี่ พบปัญหาการยืนต้นตายของต้นไม้ในสวนในพื้นที่ดอนเป็นจำนวนมาก ทำให้เกษตรกจะต้องปรับเปลี่ยนช่วงเวลาในการผลิต ขณะเดียวกันยังจำเป็นต้องพัฒนาสายพันธุ์ให้ทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศอีกด้วย

“การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีหลายอย่าง เช่น บางปีแล้ง ฝนตกน้อย ผลผลิตของลำไยลดลง ขนาดผลเล็กลง และทำให้ผลแตกเยอะขึ้นเนื่องจากการขาดน้ำ หากขาดมากๆ ทำให้ยืนต้นตาย ในขณะเดียวกันบางปีน้ำท่วม ทำให้ต้นชะงักการเจริญเติบโต การแตกใบเกิดขึ้นได้ช้า นอกจากนี้แล้วมีการเปลี่ยนของอุณหภูมิไม่มีความหนาวพอ จะทำให้ลำไยออกดอกน้อยลง เนื่องจากได้รับอยู่ต่ำ และระยะเวลาไม่นานพอ ทำให้ได้ผลผลิตน้อย หากหนาวจัดเกินไปก็ทำให้ติดผลน้อยเช่นกัน” ผศ.พาวิน กล่าว

ด.ต.สมศักดิ์ แสงโรจน์ หัวหน้าวิสาหกิจชุมชนกลุ่มไม้ผลร่องเบ้อ ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย กล่าวว่า ฝนเป็นต้นเหตุหลักของปัญหา ทำให้ชาวสวนเสียโอกาสในการได้ผลผลิต และรายได้ตามที่คาดหวังไว้ โดยเฉพาะในช่วงที่ลำไยกำลังจะออกดอก แต่ฝนกลับตกลงมามาก ทำให้ดอกที่จะออกเปลี่ยนเป็นใบ และบางดอกก็หลุดร่วง

ด.ต.สมศักดิ์ กล่าวอีกว่า เมื่อชาวสวนไม่สามารถคาดการณ์การเปลี่ยนแหลงของภูมิอากาศได้ก็ไม่สามารถคาดการณ์การผลผลิตและรายได้ที่แน่นอนได้ ทางกลุ่มจึงพยายามรวมกลุ่มกันศึกษาและเก็บข้อมูลสภาพอากาศเพื่อปรับตัว จากนั้นก็ได้ปรับเปลี่ยนช่วงเวลาในการเพาะปลูก เพื่อให้ดอกและผลเลื่อนไปออกในช่วงที่มีความเหมาะสม

“ปัจจุบันการคาดการณ์สภาพอากาศยากมาก เมื่อก่อนลำไยออกดอกผลตามฤดูกาล ระยะเวลาการดูแล เก็บผลผลิตสามารถควบคุมได้ แต่เดี๋ยวนี้ไม่สามารถคาดการณ์ได้ ถึงแม้จะบังคับให้ออกดอกออกผลได้ตามที่ต้องการ แต่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศก็ทำให้ผลผลิตเสียหาย เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอากาศทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของต้นไม้ตามไปด้วย” ด.ต.สมศักดิ์ กล่าว

- Advertisement -