เผยวิกฤตขยะพิษทะลัก ‘ไทย’ ปีละ 37 ล้านตัน อัด ‘คำสั่ง คสช.’ ทำโรงงานกระจายไร้ขอบเขต

มูลนิธิบูรณะนิเวศเผย “ไทย” มีขยะอุตสาหกรรมสูง 37.4 ล้านต้นต่อปี กำจัดทำได้เพียง 44% แต่กลับนำเข้าเพิ่มมหาศาล อัดคำสั่ง คสช. 4/2559 ทำโรงงานขยายไร้ขอบเขต

นางเพ็ญโฉม แซ่ตั้ง ผู้อำนวยการมูลนิธิบูรณะนิเวศ เปิดเผยในงานแถลงข่าวเปิดปูมกรณีการนำเข้าขยะพิษ เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.2561 ตอนหนึ่งว่า ประเทศไทยประสบปัญหาการจัดการขยะอุตสาหกรรมอย่างหนัก ทั้งขยะอันตรายและไม่อันตราย โดยมีปริมาณสูงขึ้นทุกปีตามจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี

ทั้งนี้ ในปี 2559 ประเทศไทยมีขยะอุตสาหกรรมทั้งสองประเภทสูงถึง 37.4 ล้านต้นต่อปี ขณะที่ความสามารถของประเทศในการกำจัดขยะอุตสาหกรรมทั่วไป ทำได้เพียง 44% และขยะอุตสาหกรรมอันตรายกำจัดได้เพียง 40% เท่านั้น

สถานการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า ตลอดเวลาที่ผ่านมาไทยประสบปัญหาในการรับมือขยะอุตสาหกรรมภายในประเทศ แต่กลับมีการนำเข้าขยะจากต่างประเทศมาอีกจำนวนมหาศาล และมีปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จึงยิ่งทำให้ปัญหาลุกลาม และรุนแรงกว้างขวางมากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม ล่าสุดการที่รัฐบาลได้ออกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 4/2559 เรื่อง การยกเว้นการใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสำหรับการประกอบกิจการบางประเภท ยิ่งทำให้โรงงานขยายที่ตั้งเข้าไปในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมอย่างไร้ขอบเขต

“มูลนิธิฯ และกลุ่มประชาชนผู้ประสบปัญหาเดือดร้อน เห็นว่าปัญหาดังกล่าวก่อความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศในวงกว้าง และจะส่งผลทำลายความสงบสุข สุขภาวะ และความมั่นคงทางสังคมอย่างมาก โดยปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นผลโดยตรงจากการดำเนินนโยบายที่ผิดพลาด และขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรมโรงงานอุตสาหกรรม มีการใช้มาตรการทางกฎหมายในลักษณะผ่อนปรนเพื่อภาคอุตสาหกรรมจนขาดความสมดุล” นางเพ็ญโฉม กล่าว

นางเพ็ญโฉม ได้ขอเรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างจริงจัง โดยใช้มาตรการเฉพาะหน้า ประกอบด้วย 1.ยกเลิกคำสั่ง คสช.ที่ 4/2559 2.เร่งออกประกาศห้ามนำเข้าสินค้าประเภทขยะอิเล็กทรอนิกส์ และขยะมูลฝอยหรือวัสดุใช้แล้ว 4 ประเภท ได้แก่ ขยะพลาสติก ตะกรันวาเนเลียม ขยะกระดาษที่ไม่จัดประเภท และขยะจำพวกสิ่งทอบางชนิด เช่นเดียวกับประเทศจีน 3.สอบสวนความถูกต้องเหมาะสมของใบอนุญาตนำเข้า และใบอนุญาตการประกอบกิจการโรงงานลำดับที่ 105, 106 และโรงงานที่เกี่ยวกับการกำจัด และรีไซเคิลของเสีย

สำหรับมาตรการระยะยาว ประกอบด้วย 1.ทบทวน แก้ไข หรือยกเลิกกฎหมายบางฉบับ เช่น ประกาศฉบับต่างๆ ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมที่ให้ยกเว้นการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.วัตถุอันตราย สำหรับโรงงาน 105, 106 ฯลฯ และแยกประเภทกิจการบางอย่างออกจากกัน 2.ยกเลิกร่าง พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. … ฉบับปัจจุบัน 3.ทบทวนและดำเนินการ เพื่อให้มีการปรับปรุงแก้ไขความตกลงความร่วมมือทางเศรษฐกิจบางประเด็น เพื่อห้ามการนำเข้าขยะอันตรายบางรายการ

ภายในวันเดียวกัน ทางมูลนิธิบูรณะนิเวศ พร้อมด้วยกลุ่มประชาชนผู้ประสบปัญหาเดือดร้อนใน จ.ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง สมุทรสาคร เพชรบุรี ราชบุรี และสระบุรี ได้เดินทางเข้ายื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. เพื่อขอให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาการนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ และขยะพิษมายังประเทศไทย