ท้องทะเล คือ ถังขยะใบใหญ่?

เพชร มโนปวิตร รองหัวหน้ากลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ (IUCN) เล่าเรื่องราวการเดินทางของ “ขยะพลาสติก” ซึ่งทุกคนใช้ในชีวิตประจำวัน

เมื่อพลาสติกจำนวนมากผ่านการใช้งาน และถูกแปรสภาพเป็นขยะ คนจำนวนไม่น้อยอาจไม่รู้ว่าปลายทางของวัสดุสีใสเหล่านี้ท้ายที่สุดตกไปอยู่ในท้องทะเล โดยแต่ละปีมีพลาสติกไหลลงสู่ทะเลประมาณ 8 ล้านตัน ขณะที่ผู้บริโภคสร้างขยะเพิ่มมากขึ้นทุกวัน จนกล่าวได้ว่าทะเลคือถังขยะใบใหญ่คอยรองรับสิ่งปฏิกูลอายุยืนเหล่านี้

สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม (GreenNews) ชวนเราทุกคนช่วยกันลดการใช้พลาสติก เริ่มต้นจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เมื่อทุกคนรักทะเล ทุกคนต้องช่วยกันรักษ์โลก