นานาชาติปรับตัว … ลดก๊าซเรือนกระจก

นานาชาติปรับตัว … ลดก๊าซเรือนกระจก

ข้อมูลจากคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (IPCC) ระบุว่า นับตั้งแต่หลังการปฏิวัติอุตสาหกรรมเป็นต้นมา ประเทศต่างๆ โดยเฉพาะฝั่งยุโรปและอเมริกา เริ่มมีการพึ่งพาพลังงาน “ฟอสซิล” เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกัน

อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกที่สูงขึ้นราวๆ 0.8-1 องศาเซลเซียส ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะภัยธรรมชาติที่จะเกิดถี่ขึ้นและรุนแรงมากขึ้น

จนถึงขณะนี้ แต่ละประเทศได้เกิดความตระหนักร่วมกัน และได้จัดทำนโยบายต่างๆ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และจำกัดอุณหภูมิโลกไม่ให้เกิดขึ้นเกิน 2 องศาเซลเซียส ตามข้อตกลงปารีส

นานาชาติจะมีมาตรการอย่างไร และประเทศไทยกำลังทำอะไรอยู่ ?

ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จะมาให้คำตอบผ่านคลิปวิดีโอชิ้นนี้

วิมลรัตน์ ธัมมิสโร สัมภาษณ์
ชนะวงศ์ น้อยอามาตย์ ภาพ/เรียบเรียง