‘อิเกีย’ ยุติจำหน่ายสินค้า ‘พลาสติกใช้แล้วทิ้ง’ ตั้งเป้าปี 63 เลิกขาย ‘หลอด-จาน-ถุง’ ทั่วโลก

‘อิเกีย’ ประกาศยุติการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ “พลาสติกใช้แล้วทิ้ง” ในสโตร์ทั่วโลกภายในปี 2563 มุ่งมาตรการลดโลกร้อน สร้างมาตรฐานการใช้ชีวิตเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม

อิเกีย ประกาศคำมั่นสัญญาจะยุติการจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกประเภทใช้แล้วทิ้งอย่างเป็นทางการ ในงาน Democratic Design Days ที่เมือง Älmhult ประเทศสวีเดน เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.2561 โดยจะยุติผลิตภัณฑ์พลาสติกประเภทใช้แล้วทิ้ง ได้แก่ หลอด จาน ถ้วย ถุงแช่แข็ง ถุงขยะ รวมถึงจานและถ้วยกระดาษเคลือบพลาสติก ในสโตร์อิเกียทั่วโลกให้ได้ภายในวันที่ 1 ม.ค.2563

เบื้องต้นสินค้าที่ผลิตจากพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้งซึ่งอิเกียจะยกเลิกการจำหน่าย ได้แก่ หลอดดูด รุ่น SODA/ซูดา หลอดดูด รุ่น SÖTVATTEN/เซิตวัตเทน ถุงใส่อาหารแช่แข็ง รุ่น FÖRNYBAR/เฟอร์นือบาร์ (ทั้งหมด 3 สี) และถุงทำน้ำแข็ง รุ่น ISIGA/อิซิกา

ขณะเดียวกัน อิเกียยังได้ประกาศใช้กลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้ชื่อ People and Planet Positive ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดแนวทางการดำเนินงานของอิเกียทั่วโลกในด้านต่างๆ ได้แก่ การใช้ชีวิตอย่างสุขภาพดีและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การดำเนินงานอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสภาพอากาศ การบริหารและดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม

ทั้งนี้ อิเกียจะควบคุมการดำเนินงานไม่ให้ส่งผลเสียต่อสภาพอากาศให้ได้ภายในปี 2573 โดยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้มากกว่าที่ปล่อยออกมา ด้วยมาตรการต่างๆ อาทิ ออกแบบสินค้าโดยใช้เฉพาะวัสดุที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้หรือวัสดุรีไซเคิลเท่านั้น และสินค้ายังต้องเอื้อต่อการดัดแปลง ซ่อมแซม นำกลับมาใช้ใหม่ นำไปขายต่อ และนำไปรีไซเคิล รวมถึงยุติการจำหน่ายสินค้าที่ผลิตจากพลาสติกซึ่งสังเคราะห์จากสารตั้งต้นจำพวกเชื้อเพลิงฟอสซิล เป็นต้น

สำหรับมาตรการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่อิเกียและผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน จะปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาในความตกลงปารีส (Paris Agreement) คือลดปริมาณคาร์บอนฟุตพรินต์ที่ปล่อยจากสโตร์และส่วนอื่นๆ ให้ได้ 80% ภายในปี 2573 พร้อมตั้งเป้าที่จะจัดซื้อและใช้เฉพาะพลังงานหมุนเวียน เพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน และผลิตพลังงานหมุนเวียนให้ได้มากกว่าที่ใช้ ภายในปี 2563

ในส่วนของ อิเกีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งดำเนินกิจการใน 3 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย ได้ร่วมปฏิบัติตามคำมั่นสัญญา โดยจะเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน ผลิตพลังงานหมุนเวียนและใช้ให้มากขึ้น ไม่สร้างขยะที่ต้องกำจัดด้วยวิธีฝังกลบ คัดเลือกเฉพาะผู้ผลิตที่ดำเนินธุรกิจอย่างใส่ใจสิ่งแวดล้อมและสังคมมาร่วมงาน

นอกจากนี้ จะมีการบูรณะสโตร์อิเกียที่มีอยู่เดิมและสร้างสโตร์ใหม่ให้มีลักษณะถูกต้องตามมาตรฐานอาคารสีเขียว สนับสนุนผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคมอย่างน้อยหนึ่งรายในแต่ละตลาดที่เข้าไปทำธุรกิจ ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจและช่วยให้พนักงาน ลูกค้า และชุมชนรอบสโตร์ได้ใช้ชีวิตอย่างสุขภาพดีและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมยิ่งขึ้น

ลาร์ช สเวนสัน ผู้อำนวยการด้านความยั่งยืนและการสื่อสาร อิเกีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เปิดเผยว่า อิเกียต้องใช้ความมุ่งมั่นและแน่วแน่เพื่อทำให้ธุรกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยพยายามให้ทุกแผนกคำนึงถึงเรื่องความยั่งยืนในทุกขั้นตอนการทำงาน และสำคัญที่สุดคือการเชิญชวนให้ลูกค้าเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องนี้ โดยหวังว่าจะได้เห็นผู้คนทั่วไปหลายล้านคนปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตประจำวันในบ้าน ด้วยการประหยัดพลังงาน ประหยัดน้ำ ลดการสร้างขยะ และนำขยะไปรีไซเคิลให้มากขึ้น

- Advertisement -