แฟ้มภาพ: เครือข่ายแบนสารพิษ ยื่นหนังสือ 05/06/61

ตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชน 686 องค์กรในนาม “เครือข่ายสนับสนุนการแบนสารพิษที่มีอันตรายร้ายแรง” กว่า 100 คน เดินทางไปยังศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 5 มิ.ย.2561 เพื่อยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เรียกร้องให้ทบทวนมติและกระบวนการพิจารณาเพื่อยกเลิกการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชพาราควอตและคลอร์ไพริฟอส

สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 23 พ.ค.2561 ที่ประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย มีมติไม่ยกเลิกการใช้วัตถุอันตรายทั้ง 3 ชนิด โดยให้เหตุผลว่าข้อมูลผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพยังไม่เพียงพอ ซึ่งเครือข่ายภาคประชาชนระบุว่า ขัดแย้งกับผลการพิจารณาของคณะกรรมการหลายชุดก่อนหน้านี้

แถลงการณ์ของเครือข่ายในครั้งนี้ จึงได้ตั้งคำถามถึงคุณสมบัติและความเหมาะสมของการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจควบคุมวัตถุอันตราย พร้อมทั้งยื่นข้อเรียกร้องใน 3 ประเด็น โดยมี นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เป็นผู้รับมอบหนังสือ

ภาพ: ชนะวงศ์ น้อยอามาตย์
อ่านต่อได้ที่: https://greennews.agency/?p=17275