ทส.คิกออฟลดขยะพลาสติก ‘ตลาดสด’ ทั่วปท. ‘อ.ต.ก.’ นำร่อง-เตรียมเลิกใช้โฟม 100% ปีหน้า

ทส.รณรงค์ลดขยะพลาสติก เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 2561 จับมือ อ.ต.ก. ประกาศเป็นตลาดสดนำร่องลดพลาสติก-เลิกโฟม ตั้งเป้าขยายทั่วประเทศ

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) จัดกิจกรรม Kick Off รณรงค์ลดขยะพลาสติกเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ที่องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เมื่อวันที่ 31 พ.ค.2561 กระตุ้นให้ประชาชนเกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญของปัญหาขยะพลาสติก รวมทั้งให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม ตามประเด็นหลักในการรณรงค์ “Beat Plastic Pollution: If you can’t reuse it, refuse it” หรือ รักษ์โลก เลิกพลาสติก

นายกมลวิศว์ แก้วแฝก ผู้อำนวยการ อ.ต.ก. เปิดเผยว่า อ.ต.ก.ได้ประกาศเจตนารมย์ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในการเป็นตลาดสดนำร่องลดพลาสติกและโฟม โดยตั้งเป้าให้พื้นที่ตลาดเลิกใช้บรรจุภัณฑ์โฟม 100% ภายในวันที่ 1 ม.ค.2562 ขณะเดียวกันถุงพลาสติกที่ใช้อยู่ในปัจจุบันยังได้พัฒนาร่วมกับเอสซีจี ในการลดเนื้อพลาสติกลง 20% โดยใช้วัสดุผสมทดแทน และเชื่อว่าจะสามารถพัฒนาจนลดเนื้อพลาสติกลงได้ถึง 100% ภายในช่วงเวลาเดียวกัน

พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ปัจจุบันมาตรการลดละเลิกพลาสติก ได้มีการนำนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทดแทนเข้ามาใช้เพิ่มมากขึ้น บางพื้นที่ได้ประกาศเป้าหมายสมัครใจที่จะเลิกใช้ ซึ่งในส่วนของตลาดสดอาจยังไม่ถึงกับบอกให้มีการเลิกใช้ แต่รณรงค์ให้ลดการใช้ลง เช่น ซื้อของหลายอย่างใส่ถุงรวมกัน เป็นต้น โดยเป้าหมายต่อไปจะมองไปยังพื้นที่ตลาดสดทั่วประเทศ ซึ่งจะมีการพูดคุยร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ต่อไป

พล.อ.สุรศักดิ์ กล่าวว่า ปัญหาขยะพลาสติกกลายเป็นวิกฤติสำคัญระดับโลกที่นานาชาติให้ความสำคัญ จากหลักฐานที่ปรากฏชัดทั้งภาพแพขยะในมหาสมุทร ภาพผลกระทบที่มีต่อสัตว์ทะเล โดยข้อมูลของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) ระบุว่าแต่ละปีทั่วโลกมีการใช้ถุงพลาสติกมากถึง 5 แสนล้านใบ ซึ่งครึ่งหนึ่งของพลาสติกที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน คือพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง (single-use plastic) เช่น ช้อม ส้อม แก้วน้ำพลาสติก

“เราทุกคนสามารถช่วยกันลดใช้ถุงพลาสติกได้ สิ่งสำคัญคือการเตรียมพร้อมสำหรับจับจ่ายแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีหลากหลายวิธี เช่น การปฏิเสธถุงพลาสติกในทุกโอกาสที่เป็นไปได้ อย่างการซื้อของน้อยชิ้นและสามารถถือกลับได้ เปลี่ยนพฤติกรรมจับจ่ายซื้อของมาใช้ถุงผ้า การใส่ของหลายอย่างรวมกันในถุงพลาสติกใบเดียวกันเท่าที่จะทำได้ หรือในมุมของผู้ค้าเองก็เป็นส่วนสำคัญ โดยการใช้บรรจุภัณฑ์อื่นทดแทนโฟมให้กับลูกค้า สนับสนุนการใช้ตะกร้าหรือถุงผ้ามาจ่ายตลาดของผู้ซื้อ” พล.อ.สุรศักดิ์ กล่าว