โลกหมุนด้วย ‘พลาสติก’

ข้อมูลอันน่าหวาดวิตกต่อสถานการณ์สิ่งแวดล้อมโลก คือ 50% ของขยะพลาสติกที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นเป็น “พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง”

มากไปกว่านั้น หากพิจารณาตัวเลขการผลิตพลาสติกและทรัพยากรที่ต้องสูญเสียไปในกระบวนการผลิตพลาสติก จะพบว่ามีจำนวนมหาศาลชนิดที่มีโอกาสท่วมโลกได้ในอนาคตอันใกล้

เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2561 สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม (GreenNews) ขอชักชวนทุกท่านร่วมกัน “ปฏิเสธ” การใช้พลาสติกครั้งเดียวทิ้ง ตามธีมรณรงค์ขององค์การสหประชาชาติ (ยูเอ็น) ที่ระบุว่า Best Plastic Solution: if you can’t reuse it, refuse it.

“สู้กับปัญหาขยะพลาสติก: ถ้าเอามันกลับมาใช้ไม่ได้ก็จงปฏิเสธมันซะ”