‘กลุ่มอนุรักษ์เซบาย’ คัดค้านโรงน้ำตาลต่อเนื่อง บุกศาลากลางขอดู ‘ใบประกอบการ’ บ.เอกชน

“กลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำเซบาย” ยื่นหนังสือถึงพ่อเมืองอำนาจเจริญ ขอสำเนาใบอนุญาต ร.ง.4 โครงการโรงงานน้ำตาลทราย-โรงไฟฟ้าชีวมวล จ.อำนาจเจริญ เหตุพบเอกชนเข้าพื้นที่แผ้วถางเตรียมก่อสร้าง ชาวบ้านหวั่นทำลายชุมชน-ทรัพยากรธรรมชาติ

ตัวแทนชาวบ้าน ต.เชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร ในนามกลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำเซบาย ยังคงดำเนินกิจกรรมคัดค้านโครงการโรงน้ำตาลทรายขนาด 2 หมื่นตันอ้อย/วัน อย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อวันที่ 30 พ.ค.2561 ตัวแทนกลุ่มได้เดินทางไปยังศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อยื่นหนังสือขอเอกสารสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของโครงการโรงงานน้ำตาลทรายของบริษัทน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ที่ ต.น้ำปลีก อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ

ตอนหนึ่งในหนังสือ ระบุว่า จากการเข้ามาแผ้วถางพื้นที่ก่อสร้างโรงงานและตอกเสาเข็มของบริษัทฯ ทำให้ชาวบ้านมีข้อกังวลกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยที่ผ่านมาชาวบ้านได้คัดค้านการก่อสร้างโรงงานน้ำตาลมาโดยตลอด และที่ตั้งของชุมชนก็อยู่ในพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรของโครงการด้วย แต่ทางโรงงานกลับไม่ได้ให้ชาวบ้านในพื้นที่ร่วมแสดงความคิดเห็น และจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่เคยเห็นใบ ร.ง.4 แต่อย่างใด

“กระบวนการที่ผ่านมาขาดกระบวนการมีส่วนร่วมของชาวบ้าน และเนื้อหาของข้อมูลยังขัดแย้งกับพื้นที่ แต่การดำเนินการของโรงงานกลับทำไปอย่างรวดเร็ว ชาวบ้านไม่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริง ทางกลุ่มฯ ขอเอกสารสำเนาใบ ร.ง.4 และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ของโครงการโรงงานน้ำตาลทราย เพื่อนำไปสู่ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข้อเท็จจริงต่อไป” หนังสือ ระบุ

นายสิริศักดิ์ สะดวก ที่ปรึกษากลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำเซบาย กล่าวว่า ที่ผ่านมาเครือข่ายได้ทำหนังสือคัดค้านมาโดยตลอด โดยเฉพาะกระบวนการและประเด็นในการจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) เนื่องจากยังมี 4 ประเด็นสำคัญที่ขัดแย้งกับข้อเท็จจริงในพื้นที่

ทั้งนี้ ประกอบด้วย 1.กระบวนการไม่มีส่วนร่วมของชุมชน และไม่ได้ทำตามขั้นตอนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนที่แท้จริง 2.ไม่มีการทำความตกลงกับชุมชนให้ชัดเจนถึงการกำหนดระดับน้ำในการผันน้ำให้อยู่ในระดับที่หน่วยงานอนุญาตหรือที่ชุมชนยอมรับร่วมกัน 3.การดำเนินการโครงการขัดแย้งกับนโยบายแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ที่กำลังดำเนินการขยายพื้นที่ปลูกพืชอินทรีย์ 4.ขาดความไม่เหมาะสมในการดำเนินโครงการเชิงพื้นที่ เพราะใกล้ชุมชน ใกล้แหล่งน้ำ

“วันนี้มีการถากถางพื้นที่และตอกเสาเข็ม สร้างความสับสนให้กับหลายคนหลายชุมชนเป็นอย่างมาก เพราะการเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ต้องมีใบ ร.ง.4 ที่เปิดเผยเพื่อให้ประชาชนรับทราบสถานการณ์ตอนนี้ทำให้ชาวบ้านลุกขึ้นมาคัดค้านมากขึ้นเพราะมีข้อขัดแย้งกับข้อมูลพื้นที่ และพวกเรายังยืนหยัดคัดค้านโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวลเพื่ออนาคตของชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติ” นายสิริศักดิ์ กล่าว

- Advertisement -