ชาวบ้านประกอบพิธีเผาหุ่นสาปแช่งโรงน้ำตาล ค้านงุบงิบตอกเสาเข็ม-ยัน ‘อีไอเอ’ หลวมโพรก

ชาวบ้านในนาม “กลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำเซบาย” จัดพิธีเผาหุ่นสาปแช่งโรงงานน้ำตาล-โรงไฟฟ้าชีวมวล ภายหลังพบเอกชนเข้าพื้นที่ตอกเสาเข็มโครงการ

ภายหลังตัวแทนชาวบ้าน จ.อำนาจเจริญ และ จ.ยโสธร ในนามกลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำเซบาย ได้เดินทางมายังศูนย์บริการประชาชน บริเวณสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2561 เรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณาทบทวนยกเลิกรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) และการขอใบอนุญาตโครงการโรงงานน้ำตาลทราย ขนาด 2 หมื่นตันอ้อย/วัน ของบริษัทน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ที่ ต.น้ำปลีก อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ

ล่าสุด ตัวแทนชาวบ้านกว่า 100 ราย ได้ร่วมกันจัดพิธีเผาหุ่นสาปแช่งโรงงานน้ำตาลโรงไฟฟ้าชีวมวล เมื่อวันที่ 27 พ.ค.2561 เนื่องจากทราบว่าทางบริษัทได้เข้าถากถางพื้นที่เตรียมตอกเสาเข็ม โดยชาวบ้านยืนยันว่ายังไม่เห็นใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) และอีไอเอก็ยังไม่ตรงต่อสภาพความเป็นจริงของพื้นที่ในหลายประเด็น

นางมะลิจิตร เอกตาแสง กรรมการกลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำเซบาย เปิดเผยกับสำนักข่าวสิ่งแวดล้อม (GreenNews) ตอนหนึ่งว่า หลังจากทางกลุ่มทราบข่าวการถากถางพื้นที่และการตอกเสาเข็มของโครงการโรงงานน้ำตาลทราย จึงร่วมกันประกอบธีกรรมความเชื่อโดยการเผาหุ่น นำเข็มมาปักหุ่น และสาปแช่งกลุ่มคนไม่หวังดีต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และวิถีชีวิตชุมชน

นางมะลิจิตร กล่าวว่า ชาวบ้านตั้งคำถามกับรายงานอีไอเอที่ขัดแย้งกับข้อมูลความเป็นจริงในพื้นที่ และขอยืนหยัดที่จะคัดค้านโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล โดยที่ผ่านมาทางกลุ่มได้ทำหนังสือคัดค้านมติให้ความเห็นชอบรายงานอีไอเอ รวมถึงชี้แจงข้อมูล ข้อกังวล และข้อท้วงติงไปแล้ว

“ขอเน้นย้ำเหตุผลข้อคัดค้านสำคัญถึงความไม่ถูกต้องเหมาะสมของโครงการ คือขาดกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชน ไม่มีการทำความตกลงกับชุมชนให้ชัดเจนถึงการกำหนดระดับน้ำในการผันน้ำให้อยู่ในระดับที่หน่วยงานอนุญาต และชุมชนยอมรับร่วมกัน ขัดแย้งกับแนวคิดนโยบาย และยุทธศาสตร์แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ที่กำลังดำเนินการขยายพื้นที่ปลูกพืชอินทรีย์” นางมะลิจิตร กล่าว

ด้านนายสิริศักดิ์ สะดวก ที่ปรึกษากลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำเซบาย กล่าวว่า กระบวนการจัดทำอีไอเอมีข้อขัดแย้งกับข้อมูลพื้นที่ เนื่องจากในรัศมี 5 กิโลเมตรมีพื้นที่คาบเกี่ยวกัน 2 จังหวัดคือ อำนาจเจริญ และยโสธร โดยส่วนของยโสธรไม่ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจตั้งแต่เริ่มต้น แต่เป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากโรงงาน

“ผมมองว่าไม่ได้ทำตามกระบวนการการมีส่วนร่วมที่แท้จริง เพราะกระบวนการมีส่วนร่วมจะต้องทำตั้งแต่การให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ซึ่งจะต้องให้ความสำคัญตั้งแต่เริ่มต้น ดังนั้นยากเรียกร้องให้ยกเลิกรายงานอีไอเอโรงงานน้ำตาลที่ผู้มีส่วนเสียไม่ได้มีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้น และให้ยกเลิกใบอนุญาต ร.ง.4” นายสิริศักดิ์ กล่าว