ผลเสียสุขภาพไม่ชัด! ไทยใช้ ‘พาราควอต’ ต่อ ภาคปปช.เตรียมถกใหญ่ปลุกม็อบบุกทำเนียบ

วงถก กก.วัตถุอันตราย มีมติเสียงข้างมากไม่แบน 3 สารเคมีเกษตร แต่มอบหมาย “กรมวิชาการเกษตร” ควบคุมการใช้ ด้านภาคปชช.เตรียมจัดม็อบทำเนียบ

ที่ประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย ครั้งที่ 30-1/2561 กระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2561 มีมติเสียงข้างมาก 18 ต่อ 6 เสียง ให้จำกัดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช 3 ชนิด ได้แก่  พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต แต่ยังไม่ยกเลิก เนื่องจากข้อมูลผลกระทบด้านสุขภาพยังไม่เพียงพอ

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มอบหมายให้กรมวิชาการเกษตรเป็นแม่งานในการออกมาตรการการควบคุม  ก่อนจะนำเสนอต่อคณะกรรมการวัตถุอันตรายอีกครั้ง ภายในระยะเวลา 2 เดือน ซึ่งหากผ่านความเห็นชอบ ก็สามารถดำเนินการบังคับใช้ได้เลย

รศ.จิราพร ลิ้มปานานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านคุ้มครองผู้บริโภค ในคณะกรรมการวัตถุอันตราย กล่าวว่า ส่วนตัวเป็นหนึ่งในคณะกรรมการเสียงข้างน้อย 6 ราย ที่ลงมติให้ยกเลิกสารเคมีทั้ง 3 ชนิด โดยในการประชุมก็มีข้อมูลเอกสารรายงานทั้งของอนุกรรมการเฉพาะกิจ เครือข่ายนักวิชาการ 14 หน่วยงาน ซึ่งเป็นข้อมูลทางวิชาการที่แสดงให้เห็นผลกระทบต่อสุขภาพ และกลไกที่ชัดเจนในการอธิบายความเป็นพิษ

นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี กล่าวว่า เมื่อผลออกมาเช่นนี้ จากนี้คงมีการนัดประชุมเครือข่าย 369 องค์กร จาก 50 จังหวัด เพื่อหารือถึงแนวทางการเคลื่อนไหว โดยการหารือนั้นจะเป็นการหามาตรการอื่นๆ เพิ่มเติมกับการชุมนุมที่เป็นมติร่วมกันของเครือข่ายก่อนหน้านี้แล้วว่าหากมีการอนุญาตให้ใช้ต่อไปได้ต้องมีการชุมนุม

“การหารือจะไม่ใช่การประชุมในระดับจังหวัดแล้ว แต่จะเป็นการประชุมใหญ่หน้าทำเนียบ โดยจะแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือในอาทิตย์แรกจะเป็นการเรียกประชุมกันของตัวแทนเครือข่ายก่อน ส่วนการชุมนุมใหญ่นั้นต้องต้องคุยกันอีกครั้ง ซึ่งจะดำเนินการให้เร็วที่สุด” นายวิฑูรย์ กล่าว

ทั้งนี้ เครือข่ายสนับสนุนการแบนสารพิษอันตรายร้ายแรง 369 องค์กร ได้ออกแถลงการณ์กรณีคณะกรรมการวัสดุอันตรายปฏิเสธการแบนพาราควอต คลอร์ไพริฟอส ตามข้อเสนอของกระทรวงสาธารณสุข และประชาคมวิชาการจากหลายสถาบัน เรียกร้องประชาชนร่วมแสดงออกคัดค้านกิจการที่สนับสนุนสารพิษอันตรายร้านแรง และร่วมกันชุมชุมใหญ่หน้าทำเนียบรัฐบาลต่อต้านมติที่ไม่โปร่งใส มีผลประโยชน์ทับซ้อน เอื้ออำนวยประโยชน์บรรษัท ไม่ปกป้องสุขภาพประชาชน

- Advertisement -