‘ปะการังภูเก็ต’ 5-10% ฟอกขาวระยะเริ่มแรก เหตุอุณหภูมิน้ำสูงขึ้น-ทช.สั่งเฝ้าระวังใกล้ชิด

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เผย พบปะการังฟอกขาวระยะเริ่มใน จ.ภูเก็ต สาเหตุจากอุณหภูมิน้ำทะเลสูงขึ้น ระบุดำเนินการเฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

นายอุกกฤต สตภูมินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน (สวพ.) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) เปิดเผยว่า จากการสำรวจแนวปะการังล่าสุด พบว่าปะการังบริเวณเกาะปายุ เกาะไม้ท่อน เกาะแอว เกาะเฮ จ.ภูเก็ต ประมาณ 5-10% เริ่มมีสีซีดลง เข้าสู่ปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวในระยะเริ่ม โดยมีสาเหตุจากน้ำทะเลอุณหภูมิสูงขึ้น

นายอุกกฤต กล่าวว่า เริ่มพบปะการังฟอกขาวระยะเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงปลายเดือน เม.ย.ที่ผ่านมา โดยเจ้าหน้าที่ได้ทำการแจ้งเตือนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งทางอ่าวไทยและฝั่งทะเลอันดามัน ให้ดำเนินการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ปะการังฟอกขาวดังกล่าวอย่างใกล้ชิด

นายอุกกฤต กล่าวอีกว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามมาตรการเตรียมรับมือ และบรรเทาผลกระทบจากปรากฎการณ์ปะการังฟอกขาว ที่ทาง ทช. จัดทำขึ้น ประกอบด้วยมาตรการเชิงรุก 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1.การเตรียมความพร้อมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ และเครือข่ายชุมชน 2.การเฝ้าระวังปรากฎการณ์ปะการังฟอกขาว โดยการติดตามข้อมูลอุณหภูมิน้ำทะเลทั้งจากพื้นที่ ระดับภูมิภาค และระดับโลก รวมทั้งติดตามการฟอกขาวของปะการังโดยเครือข่ายชุมชนและนักวิชาการ

3.การเผชิญเหตุปะการังฟอกขาว โดยการประเมินสถานการณ์และความรุนแรงของการฟอกขาว และออกมาตรการทางกฎหมายเพื่อบริหารจัดการพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการฟอกขาว 4.การดำเนินการหลังการเกิดปะการังฟอกขาวโดยการประเมินผลกระทบและฟื้นฟูแนวปะการังโดยวิธีการที่เหมาะสม