บรรจุภัณฑ์ทำลายล้าง !!

อาหารบรรจุ “กล่องโฟม” กำลังกลายเป็นความคุ้นชินและเป็นเรื่องปกติธรรมดาในชีวิตประจำวันท่ามกลางความเร่งรีบ โดยข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ระบุว่า เฉพาะปี 2559 มีขยะโฟมเฉลี่ยวันละ 3,704 ตัน หรือราวๆ วันละ 61 ล้านใบ

หลายคนอาจยังไม่รู้ว่า “กล่องโฟม” ที่อยู่รอบตัวเรานั้น แท้จริงแล้วผลิตมาจาก “เม็ดพลาสติก” ซึ่งต้องใช้เวลาย่อยสลายในธรรมชาติ 500-1,000 ปี การกำจัดโฟมด้วยวิธีเผาจะยิ่งสร้างมลพิษและก๊าซเรือนกระจก

วันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2561 องค์การสหประชาชาติ (UN) ได้ประกาศธีมการรณรงค์ว่า “Beat Plastic Pollution: If you can’t reuse it, refuse it” หรือ “สู้กับปัญหาขยะพลาสติก: ถ้าเอามันกลับมาใช้ใหม่ไม่ได้ ก็จงปฏิเสธมันซะ”

หากมองในภาพรวม แน่นอนว่าปัญหาโฟมและพลาสติก “ใช้ครั้งเดียวทิ้ง” เป็นเรื่องเดียวกัน สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม (GreenNews) ขอชักชวนทุกท่านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสร้างขยะเกินความจำเป็น ลดการใช้บรรจุภัณฑ์ทำลายโลก ทั้งพลาสติกและโฟม เพื่ออนาคตของทุกชีวิต