ทส.ปักธงรณรงค์ลด ‘พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง’ 5 มิ.ย.จัดกิจกรรม ‘วัน สวล.โลก’ เมืองทองธานี

อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เผยสถิติไทยสร้างขยะพลาสติกปีละ 2 ล้านตัน ในจำนวนนี้กว่า 1.2 ล้านตัน เป็นถุงพลาสติกปนเปื้อน-ใช้ครั้งเดียวทิ้ง

นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยเมื่อวันที่ 23 พ.ค.2561 ตอนหนึ่งว่า วันที่ 5 มิ.ย.ของทุกปี นับเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก โดยในปี 2561 โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (ยูเอ็น) ได้กำหนดประเด็นหลักในการรณรงค์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกให้เป็นทิศทางเดียวกันทั่วโลก คือเรื่อง “รักษ์โลก เลิกพลาสติก” Beat Plastic Pollution มีคำขวัญว่า If you can’t reuse it, refuse it

นายรัชฎา กล่าวอีกว่า จากข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ระบุว่า ในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา มีขยะพลาสติกเกิดขึ้นประมาณ 12% ของประมาณปริมาณขยะทั้งหมด หรือเฉลี่ยปีละ 2 ล้านตัน สำหรับการนำขยะพลาสติกกลับไปใช้ประโยชน์เฉลี่ยประมาณปีละ 0.5 ล้านตัน ส่วนที่เหลืออีก 1.5 ล้านตัน ส่วนใหญ่เป็นเศษขยะถุงพลาสติกที่ปนเปื้อน โดยเป็น ถุงร้อน ถุงเย็นบรรจุอาหาร ถุงหูหิ้ว ประมาณ 80% หรือราวๆ 1.2 ล้านตัน

นายรัชฎา กล่าวว่า ในปี 2559 มีขยะเกิดขึ้นจำนวน 27 ล้านตัน ทำให้มีปริมาณขยะพลาสติกเฉลี่ยสูงถึงประมาณ 3.2 ล้านตัน ขณะที่ข้อมูลของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ ระบุว่า แต่ละปีทั่วโลกมีการใช้ถุงพลาสติกมากถึง 5 แสนล้านใบ ซึ่งครึ่งหนึ่งของพลาสติกที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน คือ พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง และแต่ละปีมีปริมาณขยะพลาสติกกว่า 13 ล้านตันไหลลงสู่ทะเล ซึ่งประเทศไทยได้ถูกจัดให้อยู่ในลำดับที่ 6 ของประเทศที่มีขยะพลาสติกในทะเลมากที่สุดในโลก ส่งผลต่อระบบนิเวศทางทะเลและสัตว์ทะเล

ทั้งนี้ เนื่องจากมลพิษขยะพลาสติกกลายเป็นวิกฤติสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม เช่นเดียวกับปัญหาภาวะโลกร้อนที่กลายมาเป็นประเด็นสำคัญระดับโลกที่นานาชาติให้ความสำคัญและถูกหยิบยกขึ้นมาหารือควบคู่กันในการประชุมระดับนานาชาติ โดยขณะนี้ขยะพลาสติกกำลังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงมากขึ้น ไม่ว่าในเมืองใหญ่หรือชุมชนในชนบท ถุงพลาสติกเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย เพราะอำนวยความสะดวกสบายให้ทุกคน เมื่อต้องไปจับจ่ายสินค้าตามห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ และร้านค้าชุมชน รวมทั้งใช้ใส่อาหารและเครื่องดื่ม ทำให้ประเทศไทยมีขยะถุงพลาสติกเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก

ดังนั้น เพื่อสร้างความตระหนักให้กับประชาชนเรื่องการลดใช้ถุงพลาสติกและบรรจุภัณฑ์ที่ทำมาจากพลาสติก ทส.กำหนดจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2561 ขึ้น ในวันที่ 5 มิ.ย.นี้ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี” อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระบุ