‘กลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำเซบาย’ ยื่นหนังสือร้องนายกฯ วอนคว่ำ ‘อีไอเอ’ โรงงานน้ำตาล 2 หมื่นตันอ้อย

“กลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำเซบาย” ยื่นหนังสือถึง ‘บิ๊กตู่’ เรียกร้องให้พิจารณาทบทวนยกเลิกอีไอเอ และการขอใบอนุญาตโรงงานน้ำตาลทราย หวั่นทำลายชุมชน ประชาชน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตัวแทนชาวบ้าน จ.อำนาจเจริญ และ จ.ยโสธร ในนามกลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำเซบาย ได้เดินทางมายังศูนย์บริการประชาชน บริเวณสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2561 เพื่อยื่นหนังสือเรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณาทบทวนยกเลิกรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) และการขอใบอนุญาตโครงการโรงงานน้ำตาลทราย ขนาด 2 หมื่นตันอ้อย/วัน ของบริษัทน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ที่ ต.น้ำปลีก อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ

สำหรับข้อเรียกร้องของตัวแทนชาวบ้านมีด้วยกัน 4 ประเด็น ได้แก่ 1.พิจารณาทบทวนยกเลิกอีไอเอ และการขอใบอนุญาตโรงงาน 2.ให้ สผ.ทบทวนยกเลิกมติเห็นชอบรายงานอีไอเอโรงงานน้ำตาล โรงไฟฟ้าชีวมวล เพื่อมาเริ่มกระบวนการใหม่ตั้งแต่เริ่มต้น 3.ให้มีการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (เอชอีเอ) เพื่อประเมินศักยภาพและข้อจำกัดของสิ่งแวดล้อม หากสอดคล้องจึงค่อยมีการทำรายงานอีไอเอ/อีเอชไอเอ หากไม่สอดคล้องต้องยุติโครงการนั้น

4.ให้มีกระบวนการจัดทำรายงานอีไอเอโดยคนกลางที่ยอมรับร่วมกันและไม่มีความสัมพันธ์กับเจ้าของโครงการ กำหนดขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นและให้มีคณะกรรมการตรวจสอบควบคุมดูแลในขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นโดยเฉพาะ และกำหนดให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้ได้รับผลกระทบสามารถเข้าถึงขั้นตอนการทำรายงานได้ตลอด ทั้งในระยะก่อนเริ่มดำเนินการ ระหว่างดำเนินการ และหลังจากดำเนินการ

ตอนหนึ่งในหนังสือ ระบุว่า กลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำเซบาย ขอคัดค้านมติให้ความเห็นชอบรายงานการอีไอเอของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (คชก.) โดยทางกลุ่มขอยืนยันข้อมูล ข้อเท็จจริง และเหตุผล รวมถึงข้อคิดเห็นท้วงติง และข้อคัดค้านของหน่วยงานองค์กร และนักวิชาการต่างๆ เกี่ยวกับเหตุความไม่ถูกต้องเหมาะสมของโครงการ ซึ่งได้เคยยื่นส่งเป็นเอกสาร และส่งตัวแทนเข้าร่วมชี้แจงในการประชุมพิจารณารายงานอีไอเอ ของ คชก. แล้ว

ทั้งนี้ เหตุผลที่ต้องคัดค้าน ได้แก่ 1.บริษัทที่ปรึกษาไม่ได้ทำตามขั้นตอนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนที่แท้จริง โดยเฉพาะการมีส่วนร่วม 2.ไม่มีการทำความตกลงกับชุมชนให้ชัดเจนเรื่องการบริหารจัดการน้ำ 3.โครงการโรงงานน้ำตาลขนาด 2 หมื่นตันอ้อย/วัน และโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาด 61 เมกะวัตต์ เป็นโครงการที่ขัดแย้งกับนโยบายแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 พ.ศ. 2560–2564 ที่กำลังดำเนินการขยายพื้นที่ปลูกพืชอินทรีย์ 4.มีความไม่เหมาะสมในการดำเนินโครงการเชิงพื้นที่ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้ชุมชน และมีประชาชนอาศัยอยู่มาก ทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ หากเกิดโรงงานขึ้นอาจก่อให้เกิดการทำลายทรัพยากร

- Advertisement -