วันสิ่งแวดล้อมโลก 2018: ถ้าเอาพลาสติกกลับมาใช้ใหม่ไม่ได้ ก็จงปฏิเสธมันซะ

“วันสิ่งแวดล้อมโลก” ซึ่งจัดขึ้นทุกๆ วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปีนั้น เริ่มต้นครั้งแรกเมื่อ 47 ปีก่อน หรือในปี ค.ศ.1974 โดยองค์การสหประชาชาติ (UN) มุ่งหวังที่จะสร้างความตระหนักในประเด็นสิ่งแวดล้อมให้กับประชากรโลก ตั้งแต่ปัญหามลพิษในทะเล การเพิ่มขึ้นของประชากรโลก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไปจนถึงการบริโภคที่ยั่งยืน และการลักลอบค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย

วันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2018 มาในธีม Beat Plastic Pollution: If you can’t reuse it, refuse it หรือ “สู้กับปัญหาขยะพลาสติก: ถ้าเอามันกลับมาใช้ใหม่ไม่ได้ ก็จงปฏิเสธมันซะ” โดยพุ่งเป้าไปยังพลาสติกประเภท “ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง”

อาจเรียกว่าเป็น ‘เทรนด์’ และเป็นเรื่องใหญ่ที่ประชาคมโลกต่างพากันออกมาแสดงความตั้งใจ รวมถึงกำหนดมาตรการเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายเกี่ยวกับขยะพลาสติกประเภท “ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง” ไม่ว่าจะเป็นการเก็บภาษีพลาสติก แบนหรือห้ามร้านขายของแจกถุงพลาสติกและข้ามไปรณรงค์การใช้พลาสติกอื่นๆ เช่น หลอดดูดน้ำ ปลอกคอตตอนบัด (อ่านเพิ่ม: https://greennews.agency/?p=16903)

#BeatPlasticPollution ในวันสิ่งแวดล้อมโลกปี 2018 ก็เช่นกัน ประเด็นหลักของธีมไม่ใช่แค่ต้องการรณรงค์ให้คนหันมาตระหนักถึงการใช้งานของพลาสติกที่แสนสั้น หากแต่เป็นไปเพื่อเรียกร้องให้องค์กรระดับประเทศ ตั้งแต่ภาครัฐ เอกชน และประชาชน ลุกขึ้นมาสู้ด้วยการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่มากไปกว่าแค่การการกำจัดขยะ

“พลาสติกใช้แล้วทิ้ง ใช้เวลาผลิต 5 วินาที ถูกนำไปใช้แค่ 5 นาที และใช้เวลาในการกำจัดพวกมันอีก 500 ปี หากเราไม่ลงมือตั้งแต่วันนี้ อีก 50 ปี ข้างหน้า ถนนจะเต็มไปด้วยขยะพลาสติกมากกว่าปลาในมหาสมุทร” ฟรานซ์ ทิมเมอร์แมนส์ (Frans Timmermans) รองประธานคณะกรรมาธิการยุโรป ระบุ

สำหรับข้อเรียกร้องของ UN เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกนั้น ส่งตรงไปยัง 3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของแต่ละประเทศ ประกอบด้วย รัฐบาล เอกชนหรือผู้ประกอบการอิสระ และประชาชน

รัฐบาล ต้องเป็นผู้น้ำด้วยนโยบายที่จริงจังเพื่อเปลี่ยนวิธีการผลิตหรือออกแบบผลิตภัณฑ์จากพลาสติกให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งออกนโยบายลดการใช้พลาสติกประเภท “ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง” หรือพลาสติกฟุ่มเฟือยอื่นๆ อย่างจริงจัง

เอกชนหรือผู้ประกอบการอิสระ ต้องปรับแผนการดำเนินงานเพื่อลดการใช้พลาสติกฟุ่มเฟือย และขอเรียกร้องให้กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตพลาสติกทุกประเภทและทุกองค์กร รับผิดชอบต่อปัญหามลภาวะโลก และค้นค้นนวัตเพื่อการผลิตที่ยั่งยืน

ประชาชน ในฐานะผู้บริโภคและประชาชนที่เข้าใจปัญหานี้แล้ว ขอให้เรียกร้องและเปลี่ยนความเคยชินด้านการบริโภคไปสู่การบริโภคแบบยั่งยืน เริ่มแรกจากการปฏิเสธพลาสติก “ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง”

ขณะที่วันสิ่งแวดล้อมโลกของประเทศไทย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เชิญชวนประชาชนร่วมกันใส่ใจ “ลดขยะพลาสติก” โดยจะมีการจัดกิจกรรม ณ อิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี (อ่านเพิ่มเติม: https://greennews.agency/?p=14038)

ทางออกหนึ่งของปัญหา “พลาสติกใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง” คือการลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อต่อสู้กับความเคยชินและความสะดวกสบายจากการใช้พลาสติก และออกแบบสินค้าให้มีอายุยืนยาวกว่าเดิม พร้อมทั้งเชิญชวนให้ผู้บริโภคเลือกใช้สินค้านั้น เช่น พกขวดน้ำถาวร (ชิคๆ) พกช้อนส้อมและหลอดถาวรติดตัวเพื่อไม่ต้องใช้ช้อนส้อมพลาสติก

ถ้ารู้สึกว่า “คนๆ เดียวเปลี่ยนโลกไม่ได้หรอก” หรือ “เราไม่ใช้คนอื่นก็ใช้” ถ้าอย่างนั้นขอแค่คิดง่ายๆ โดยท่องคำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลกไว้ในใจว่า … ถ้าเอามันกลับมาใช้ใหม่ไม่ได้ ก็จงปฏิเสธมันซะ

ที่มา: https://bit.ly/2rW8kVq