ไทยจัดนิทรรศการระดับโลก ‘เปลี่ยนขยะเป็นทอง’ 65 นักออกแบบโชว์กึ๋น ‘รีไซเคิล’ สร้างมูลค่าเพิ่ม

นักออกแบบ 65 ชีวิตทั่วโลก โชว์ผลงานรีไซเคิลขยะผ่านนิทรรศการ “Pure Gold – Upcycled! Upgraded! เปลี่ยนขยะเป็นทอง” ไทยได้รับเลือกให้เป็นแม่งานประเทศที่ 2 ต่อจากเยอรมนี

นายกิตติรัตน์ ปิติพานิช รักษาการผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) เปิดเผยว่า ปัจจุบันขยะนับเป็นปัญหาที่ทั่วโลกล้วนให้ความสำคัญ โดยเฉพาะเมื่อภาคอุตสาหกรรมและความต้องการในการบริโภคเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้ปริมาณขยะตกค้างจำนวนมาก จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะหาแนวทางการกำจัดขยะอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ซึ่งเป็นที่มาของการจัดนิทรรศการระดับโลก “Pure Gold – Upcycled! Upgraded! เปลี่ยนขยะเป็นทอง” ที่ประเทศไทยเป็นประเทศที่ 2 ของโลก ในการจัดงานต่อจากประเทศเยอรมนี และต่อจากนี้จะมีการนำนิทรรศการเดียวกันนี้ไปจัดทั่วโลกในระยะเวลา 10 ปี

สำหรับนิทรรศการระดับโลก “Pure Gold – Upcycled! Upgraded! เปลี่ยนขยะเป็นทอง” จะจัดแสดงผลงานการนำขยะและเศษวัสดุมาสร้างมูลค่าใหม่ด้วยการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ จาก 56 นักออกแบบทั่วโลก และ 9 นักออกแบบชาวไทย รวมผลงานทั้งสิ้น 79 ชิ้น อาทิ การทำเฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งและผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์จากขยะและเศษวัสดุ

ทั้งนี้ จัดแสดงที่ห้องแกลอรี่ ชั้น 1 อาคารส่วนหลัง ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. – 22 ก.ค. 2561 เวลา 10.30 – 21.00 น. ทุกวันอังคาร – อาทิตย์ (ปิดทุกวันจันทร์) สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 02-105-7400 #213, 214 หรือเว็บไซต์ www.tcdc.or.th

นายกิตติรัตน์ กล่าวว่า นิทรรศการยังได้จัดแสดงบนแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อเปิดพื้นที่สำหรับการสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ และนำเสนอไอเดียเกี่ยวกับการสร้างมูลค่าให้กับขยะและเศษวัสดุ ทางศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบหวังเป็นอย่างยิ่งว่านิทรรศการนี้จะมีส่วนช่วยให้สังคมตระหนักถึงปัญหาปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้น และเป็นแรงบันดาลใจให้เห็นถึงศักยภาพของการนำขยะและเศษวัสดุมาเพิ่มมูลค่าด้วยความคิดสร้างสรรค์

น.ส.มาเร็น นีไมเออร์ ผู้อำนวยการสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย กล่าวว่า นิทรรศการ “Pure Gold – Upcycled! Upgraded! เปลี่ยนขยะเป็นทอง” แสดงถึงแนวทางการนำขยะและเศษวัสดุมาสร้างมูลค่าใหม่ (Upcycling) ซึ่งเป็นหัวข้อที่เร่งด่วนจากการขยายตัวของอุตสาหกรรม และความต้องการในการบริโภคที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง นิทรรศการนี้จัดแสดงเป็นครั้งแรกที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะและหัตถกรรม เมืองฮัมบูร์ก ประเทศเยอรมนี โดยมีเป้าหมายที่จะหมุนเวียนการจัดแสดงไปยังประเทศต่างๆ ในระยะเวลา 10 ปี และประเทศไทยเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางรอบโลกของนิทรรศการ

ด้าน นางโสมรสา พงษ์เพิ่มพฤกษ์ ผู้จัดการฝ่ายหน่วยงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ พีทีทีจีซี กล่าวว่า PTTGC ยินดีที่ได้มีส่วนร่วมให้การสนับสนุนการจัดนิทรรศการ ซึ่งสอดคล้องกับแนวนโยบายของ PTTGC ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การสนับสนุนนิทรรศการในครั้งนี้  PTTGC ได้นำผลงานเก้าอี้พลาสติกรีไซเคิล จากผนังโครงสร้างพาวิลเลียน Waste Side Story โดย PTTGC นำมาจัดแสดงด้วย เพื่อเน้นย้ำถึงแนวคิดการใช้วัสดุอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

- Advertisement -