เปิดโครงการรับบริจาค ‘มือถือเก่า’ สร้างชีวิตใหม่ สถ.ตั้งเป้ารีไซเคิลขาย-ซื้อหนังสือเด็กทุรกันดาร

สถ.จับมือเอกชน เปิดโครงการรับบริจาค “มือถือเก่า” ส่งรีไซเคิล-นำรายได้จัดซื้อหนังสือ มอบศูนย์เด็กเล็กธุรกันดาร ตั้งเป้า 1 เดือน รวมได้ 3 ล้านเครื่อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เปิดตัวความร่วมมือโครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” ร่วมกับ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2561 ในการรวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์ในครัวเรือนประเภทมือถือเก่าที่เสียแล้ว ไม่ใช้แล้ว ทุกสภาพ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ เพื่อนำไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธี โดยจะนำรายได้จากการรีไซเคิล จัดหาหนังสือสำหรับเด็กและสื่อเพื่อการศึกษาอื่นๆ มอบให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ สถ.ที่ขาดแคลนในถิ่นทุรกันดาร จำนวน 1,000 แห่ง

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดี สถ. เปิดเผยว่า ปัญหาขยะถือเป็นวาระแห่งชาติตามนโยบายของรัฐบาล และโทรศัพท์มือถือเก่าที่เสียแล้ว เลิกใช้งานแล้ว ถือว่าเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ในครัวเรือนที่กำลังเป็นปัญหาในปัจจุบัน โครงการดังกล่าว สถ.จึงมุ่งหวังให้เป็นโครงการนำร่องสู่การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในครัวเรือน ขณะเดียวกันเด็กๆ จะได้รับประโยชน์จากหนังสือและสื่อการศึกษา ส่งเสริมและปลูกฝังการรักการอ่านในวัยเด็ก ส่งผลให้เกิดการยกระดับทางด้านทักษะ การอ่าน และการเรียนรู้

สำหรับโทรศัพท์มือถือเก่าที่ได้รับบริจาคจากประชาชนทั่วไป ผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในโครงการนี้ จะถูกนำไปเข้าสู่ขั้นตอนการรีไซเคิลอย่างถูกวิธี ได้มาตรฐานสากล ไม่มีมลพิษ เพื่อสกัดเอาแร่ธาตุต่างๆ ที่อยู่ในโทรศัพท์ ไปใช้ในการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อทดแทนการตัดไม้ทำลายป่า การขุดตักหน้าดินเปลือกโลกหาแร่ธาตุ การสร้างสภาวะโลกร้อนจากการผลิตสินค้าอย่างฟุ่มเฟือย ลดมลภาวะที่เป็นพิษจากการกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่กำลังเป็นปัญหาระดับโลกในปัจจุบัน

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า โครงการนี้ยังได้มีการพัฒนาระบบการจัดเก็บรวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน อปท.ทุกแห่งทั่วประเทศ ด้วยระบบไลน์แอพพลิเคชั่นในรูปแบบที่พัฒนามาเพื่อโครงการนี้เป็นพิเศษ ซึ่งระบบนี้สามารถใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ รายงานผลการจัดเก็บ บันทึกข้อมูลเพื่อประเมินผลและรายงานตรงต่อผู้บริหารของ สถ.แบบวันต่อวัน โดยมี อปท.เข้าลงทะเบียนในระบบแล้วกว่า 2,000 แห่ง และคาดว่าจะลงทะเบียนครบทั้ง 7,852 แห่งต่อไป เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของโครงการตามกรอบเวลาที่กำหนด

“นอกจากนี้ยังจะมีการกระตุ้นให้เกิดการรณรงค์ และมีกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ผ่านเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ซึ่งจะเป็นการสร้างแรงจูงใจ ความเข้มแข็ง และความยั่งยืนให้แก่เครือข่ายและชุมชน โดยกรมฯ มีเป้าหมายจะรวบรวมมือถือเก่า จากความร่วมมือของ อปท.ทั่วประเทศให้ได้ 3 ล้านเครื่อง ภายในวันที่ 15 มิ.ย.นี้” นายสุทธิพงษ์ กล่าว

- Advertisement -