อย่าปล่อยให้ ‘หัวใจ’ ยืนต้นตาย

การผลิใบท่ามกลางความแห้งแล้ง มุมหนึ่งอาจเป็นความหวัง อีกมุมหนึ่งอาจสะท้อนอารมณ์หดหู่

ใบไม้สีเขียวจะงอกเงยขึ้นบนความงดงาม หรือต้องจำนนต่อชะตากรรมอันเชี่ยวกราก … มนุษย์อย่างเราๆ ล้วนมีส่วนกำหนด

หากเราเชื่อว่า สิ่งมีชีวิตในโลกใบนี้ต่างมีหัวจิตใจหัวและความรู้สึก เราก็ควรเชื่อด้วยว่าทุกชีวิตต้องการความรัก-การทะนุถนอมไม่แตกต่างกัน

หากเราเชื่ออีกว่า มนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ และธรรมชาติมีอำนาจมากพอที่จะสร้างหรือทำลายความสมดุลของระบบนิเวศของโลก

เราก็ควรเข้าใจว่า เราไม่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างโดดเดี่ยวหรือดำเนินชีวิตได้โดยปราศจากการโอบอุ้ม

แต่ทว่าขณะนี้ชีพจรของธรรมชาติกำลังอยู่ในอาการตรีทูต … ใช่หรือไม่ว่า “หัวใจ” ของเราก็กำลังจะยืนต้นตายตามเช่นกัน

- Advertisement -