พีมูฟยื่นคำขาด ‘บิ๊กตู่’ แก้ไขปัญหาที่ดิน-คนจน จี้หารือเข้าครม.สัญจร-ก่อนยกพลบุกทำเนียบ

พีมูฟยื่นหนังสือถึงร้อง “บิ๊กตู่” แก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำ-ที่ดินเกษตรกร จี้นำ 6 ประเด็นเร่งด่วนเข้า ครม.สัญจร ก่อนชาวบ้านบุกทำเนียบ

เครือข่ายภาคประชาชนในนาม ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) หรือพีมูฟ กว่า 100 คน เดินทางมายังศูนย์บริการประชาชน บริเวณสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เมื่อวันที่ 7 พ.ค.2561 ยื่นหนังสือเรียกร้องให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เร่งรัดแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน และเกษตรกรผู้ยากไร้ โดยนำประเด็นปัญหาเร่งด่วน 6 ที่เครือข่ายฯ เสนอ เข้าสู่การหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัญจร ในวันที่ 8 พ.ค.2561

สำหรับ 6 ประเด็นปัญหาสำคัญ ได้แก่ 1.จัดให้มีโฉนดชุมชน โดยให้สำนักงานโฉนดชุมชนประสานงานกับหน่วยงานผู้เป็นเจ้าของที่ดิน ส่งมอบพื้นที่ทั้ง 58 แห่ง อีกทั้งเร่งดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ชุมชน เพื่อจัดให้มีโฉนดชุมชนอีก 400 แห่ง 2.สั่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ยุติการผลักดันให้ธนาคารที่ดินตกอยู่ภายใต้การดำเนินการของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) โดยทันที 3.ให้กรมธนารักษ์ และกระทรวงคลัง ดำเนินการจัดที่ดินทดแทนการจ่ายเงินค่าชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก

4.พิจารณาให้ความเห็นชอบการจ่ายเงินชดเชย พร้อมจัดหาที่ดินทำกินผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยฝั่งแดง จ.อุบลราชธานี 5.ให้ทบทวนนโยบายทวงคืนผืนป่า และทดแทนเยียวยาต่อเกษตรกร โดยให้รัฐมุ่งทวงคืนผืนป่าที่อยู่ในการควบคุมของกลุ่มทุน 6.สั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาของ ขปส. ดำเนินการจัดประชุมเพื่อหาข้อยุติในการแก้ไขปัญหาโดยเร็ว

“เพื่อให้เห็นว่านายกรัฐมนตรีเข้าใจถึงความยากไร้ของประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายของรัฐที่กระทำให้เขาเหล่านั้นกลายเป็นคนจน ขาดโอกาส เข้าไม่ถึงทรัพยากร และความเป็นธรรมทางกระบวนการทางนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้เห็นความจริงใจของรัฐบาล จึงควรมีเรื่องการแก้ปัญหาของ ขปส.ในการประชุม ครม.ครั้งนี้” เนื้อหาตอนหนึ่งของแถลงการณ์เครือข่ายฯ ระบุ

นายอิทธิพล ช่างกลึงดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน ในฐานะตัวแทนรัฐบาล กล่าวว่า ได้พูดคุยกับเครือข่าย ขปส. แล้วว่าได้มีการดำเนินการแก้ไขปัญหามาอย่างต่อเนื่อง โดยมีคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ ซึ่ง ครม.ทราบปัญหาเรื่องนี้เป็นอย่างดีและกำลังติดตามแก้ไข ดำเนินการ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรายงานผลการดำเนินการภายใต้คณะกรรมการชุดนี้ และ ครม.จะมีการกำหนดวันประชุม เพื่อพิจารณาในภาพความของประเด็นปัญหา ขปส.นี้ต่อไป

นายไมตรี จงไกรจักร ที่ปรึกษากลุ่มพีมูฟ กล่าวว่า บางปัญหาที่กระทรวงต่างๆ ไม่สามารถแก้ไขได้ ทางเครือข่ายฯ ได้นำเสนอมายังสำนักนายกรัฐมนตรี เพราะเชื่อว่านายกรัฐมนตรียังไม่เข้าใจปัญหาของคนจน ดูได้จากการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ทางเครือข่ายจึงมีความเชื่อมั่นว่าถ้านายกรัฐมนตรีนำข้อเสนอของเครือข่ายฯ เข้าสู่ ครม. จะเป็นการส่งสัญญาณที่ดีในการแก้ปัญหาคนจนทั้งประเทศ แต่หากนายกรัฐมนตรียังไม่สนใจปัญหาของคนจน คิดว่าคนจนก็จะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น และเครือข่ายก็อาจต้องมาฟังคำตอบจากนายกรัฐมนตรีด้วยตัวเอง

ภายในวันเดียวกัน ทางเครือข่ายฯ ยังได้เดินทางไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมประชุมแผนการดำเนินงานร่วมกับทางเครือข่าย ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการเดินทางไปประชุมหารือ เพื่อปรับทิศทางในการทำงานร่วมกันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงครบกำหนดวันที่ 15 พ.ค.2561 จะเดินทางไปปักหลักที่กระทรวงการคลัง เพื่อรอคำตอบ และความคืบหน้าในประชุม ครม.สัญจร