‘พีมูฟ’ แถลงประณามรัฐจับ 3 สมาชิกเครือข่าย จี้หยุดข่มขู่-คุกคามประชาชนทุกข์ยากทุกพื้นที่

“พีมูฟ” ออกแถลงการณ์ประณามรัฐควบคุมตัว 3 สมาชิกเครือข่าย จี้หยุดข่มขู่-คุกคามประชาชนที่ทุกข์ยาก

ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (P-move) ออกแถลงการณ์ “ลดความเหลื่อมล้ำ คืนความเป็นธรรม ปกป้องชุมชน ฉบับที่ 3 กรณีการสกัดกั้น ควบคุมตัว พีมูฟภาคเหนือ ผลการหารือแก้ไขปัญหากับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม และแนวทางการเคลื่อนไหวต่อไป” เมื่อวันที่ 3 พ.ค. 2561 โดยระบุว่า เหตุการณ์การเข้าสกัดการเดินทางของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) และ คุมตัวเครือข่ายจำนวน 3 คน โดยอ้างว่าชาวบ้านกระทำความผิด พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะนั้น พีมูฟขอประณามการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐที่กระทำการข้างต้น เป็นการกระทำที่เป็นภัยต่อการดำรงอยู่ของประชาชนในประเทศที่ปกครองตามระบอบประชาธิปไตย

ทั้งนี้ ขอเรียกร้องให้รัฐบาล หน่วยงานฝ่ายต่างๆ ยุติการข่มขู่ คุกคาม ประชาชนที่เคลื่อนไหวเรียกร้องการแก้ปัญหาความทุกข์ยากของคนจนในทุกพื้นที่

สำหรับเนื้อหาของแถลงการณ์ ยังระบุถึงความคืบหน้าการติดตามการแก้ปัญหาว่า ได้รับการตอบสนองจากกระทรวงที่รับผิดชอบแล้ว 3 กระทรวง คือ กระทรวงคมนาคม โดยมี รมว.คมนาคม มาเป็นประธานและให้นโยบายการแก้ไขปัญหาร่วมกัน พร้อมรับข้อเสนอต่อปัญหา 10 กรณี 1 นโยบาย และกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตามการแก้ปัญหาของประชาชน

ในส่วนของกระทรวงมหาดไทย (มท.) ได้มีการเปิดประชุมอนุกรรมการแก้ปัญหาที่สาธารณประโยชน์และที่ดินเอกชนปล่อยทิ้งร้างเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ปัญหาเร่งด่วน 25 กรณี และเปิดเวทีถกนโยบายการส่งมอบพื้นที่ชุมชนที่อยู่ในที่ดินการดูแลของกระทรวงมหาดไทยตามนโยบายโฉนดชุมชน

ขณะที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้เปิดการประชุมเพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาเร่งด่วน และพร้อมเจรจาการแก้ปัญหาผลกระทบจากนโยบายต่างๆ ที่เกิดจากการดำเนินงานของทางกระทรวง

“หวังว่ากรณีปัญหาอื่นที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างๆ คือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ที่สำคัญคือ รัฐบาลจะตอบสนองข้อเสนอและเปิดพื้นที่ให้ผู้แทน ขปส. ได้เจรจาหารือแนวทางการแก้ปัญหาความเดือดร้อนดั่งเช่น 3 กระทรวงข้างต้น” แถลงการณ์ระบุ

อนึ่งเมื่อคืนวันที่ 1 พ.ค. 2561 เกิดเหตุการณ์เข้าสกัดการเดินทางของกลุ่มพีมูฟ โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ด่านแม่ทา จ.ลำพูน ซึ่งทางมายังทำเนียบรัฐบาลเพื่อทวงถามแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน และวันถัดมามีการคุมตัว นายประยงค์ ดอกลำไย นายสุแก้ว ฟุงฟู และนายรังสรรค์ แสนสองแคว โดยอ้างว่ากระทำความผิด พรบ.การชุมนุมสาธารณะ ขณะที่ทางกลุ่มได้ทำการแจ้งเรียบร้อยแล้ว