ทส.เช็คความพร้อมผุดอุทยานฯใหม่ ‘ลำปาง’ ครอบคลุม ‘แม่เมาะ-แม่ทะ’ เนื้อที่กว่า 5 หมื่นไร่

ก.ทรัพย์ฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมจัดตั้ง “อุทยานแห่งชาติเขลางค์บรรพต” คลุมพื้นที่ 3 อำเภอ จ.ลำปาง รวม 5 หมื่นไร่

พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) พร้อมด้วยอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.) ผวจ.ลำปาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขลางค์บรรพต (เตรียมการ) จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 9 เม.ย.2561 เพื่อพบปะประชาชนกลุ่มอาสาป้องกันไฟป่า พร้อมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่สนับสนุนให้จัดตั้งอุทยานแห่งชาติ

สำหรับอุทยานแห่งชาติเขลางค์บรรพต อยู่ระหว่างเตรียมการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ มีพื้นที่ 50,390 ไร่ ครอบคลุม 3 อำเภอ คือ อ.เมือง อ.แม่เมาะ อ.แม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยกลุ่มเครือข่ายประชารัฐขับเคลื่อนการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติ ร่วมกับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (ลำปาง) ได้สำรวจพื้นที่เพื่อขอจัดตั้งตามลำดับขั้นตอน ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบในหลักการ เมื่อวันที่ 14 ก.พ.2560 ก่อนจะได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานเป็นปีแรก เมื่อวันที่ 1 ต.ค.2560

นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดี อส. เปิดเผยว่า การเริ่มจัดตั้งอุทยานแห่งชาติเขลางค์บรรพตมีความน่าสนใจอย่างยิ่ง เนื่องจากในช่วงฤดูร้อน จ.ลำปาง จะมีอุณภูมิสูงมาก วัดสถิติสูงสุดได้ที่ 43.1 องศาเซลเซียส ขณะที่ปริมาณน้ำฝนลดลงทุกปี เช่นเดียวกับพื้นที่ป่าไม้ของจังหวัดที่ลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งลดลงไปแล้วกว่า 4 แสนไร่ จากผืนป่าประมาณ 2 ล้านไร่ นอกจากนี้ยังมีปัญหาหมอกควัน ไฟป่าที่เพิ่มระดับความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลให้สถานการณ์ภัยแล้งทวีความรุนแรง ประชาชนขาดแคลนน้ำในการอุปโภค

“ประชาชนในลำปางกลุ่มหนึ่งจึงได้รวมกลุ่มกัน แสดงความต้องการให้เกิดพื้นที่ป่าสมบูรณ์ขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยเห็นว่าป่าดอยพระบาทนั้นอยู่ใกล้ตัวเมืองลำปางมากที่สุด แต่ก็ประสบกับปัญหาไฟป่าหมอกควันอยู่ทุกปี อีกทั้งเริ่มมีการขยายตัวของชุมชนรอบๆ อย่างต่อเนื่อง กล่มประชาชนจึงรวมตัวกันในนามเครือข่ายประชารัฐขับเคลื่อนเพื่อจัดตั้งอุทยานแห่งชาติจังหวัดลำปาง เพื่อยกระดับการจัดการผืนป่าดอยพระบาทให้เข้มข้นขึ้น โดยเบื้องต้นเห็นชอบกันให้ใช้ชื่ออุทยานแห่งชาติเขลางค์บรรพต เนื่องจากเป็นชื่อดั้งเดิมของดอยพระบาทตามตำนานการสร้างเมืองลำปาง” นายธัญญา กล่าว

ในส่วนของพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขลางค์บรรพต มีลักษณะเป็นภูเขาทอดยาว เป็นป่าเต็งรังสลับป่าเบญจพรรณและป่าสนเขา มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 400-900 เมตร ส่วนสัตว์ป่าที่พบเห็นได้ คือ แมวดาว ไก่ป่า นกปรอดหัวโขน อึ่งอ่างบ้าน แย้ ปลากั้ง ปลากระทิง ด้วงกว่างดาว ขณะที่แหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจ คือ จุดชมวิวทิวทัศน์เมืองลำปางจากศาลาชมวิว ดอยหน้าผากช้าง-ดอยฝรั่ง และจุดกางเต็นท์ที่อ่างเก็บน้ำห้วยโจ้ อ่างเก็บน้ำวังเฮือ และอ่างเก็บน้ำห้วยคิง ซึ่งอยู่ในการดูแลของสำนักบริหารอนุรักษ์ที่ 13 (ลำปาง)