‘ทรัพยากร’ ไม่ใช่ก้อนเค็กที่ใครจะมาตัดแบ่ง !!?

ทรัพยากรไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่ง หากแต่เป็นสมบัติส่วนรวมของทุกชีวิตที่สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้

แต่จนถึงขณะนี้ เป็นที่ชัดเจนว่าทรัพยากรจำนวนมากถูก ‘ตัดแบ่ง’ จนขาดวิ่น และมักมีเพียงคนบางกลุ่มเท่านั้น ที่ได้รับผลประโยชน์เต็มเม็ดเต็มหน่วย

แน่นอนว่ากระแสสังคมย่อมไม่อาจยอมรับ ไม่พอใจ และไม่เห็นด้วย

ทว่านอกเหนือจากเสียงบ่นและคำวิพากษ์วิจารณ์แล้ว น่าสนใจว่ามีอะไรอีกบ้างที่เจ้าของทรัพยากรจะสามารถทำร่วมกันได้ !!?

- Advertisement -