ชาวพม่าร้อง ‘UN’ จี้รัฐบาลไทยกำกับ ‘เอกชน’ ลงทุนต่างแดนอย่างรับผิดชอบ-ไม่ละเมิดสิทธิ

กลุ่มชาวบ้านพม่าออกแถลงการณ์ร้อง UN ช่วยกดดันรัฐบาลไทย กำกับดูแลภาคเอกชนลงทุนด้วยความรับผิดชอบ หลังเจอพิษเหมืองถ่านหินที่ทวาย

กลุ่มตะกะปอ และกลุ่มชาวบ้านบานชอง เมืองทวาย เขตตะนาวศรี ประเทศเมียนมา ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้ตัวแทนคณะทำงานสหประชาชาติ (UN) กดดันรัฐบาลไทยให้มีมาตรการกำกับความรับผิดชอบต่อบริษัทเอกชนของไทยที่ไปลงทุนในต่างประเทศ สร้างกลไกและการชดเชยเยียวยาที่เป็นธรรมของการลงทุนข้ามพรมแดน ในระหว่างการมาเยือนประเทศไทยของตัวแทนคณะทำงานสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน เมื่อวันที่ 3 เม.ย.2561

ขณะเดียวกันยังเรียกร้องความรับผิดชอบต่อผลกระทบการละเมิดสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อม จากการทำโครงการเหมืองถ่านหินบานชอง ของบริษัทไทย โดยระบุว่าการทำเหมืองแบบเปิดในพื้นที่ 60 เอเคอร์ ที่หมู่บ้านโกน จอง ยี ตั้งแต่ปี 2555 ของโครงการดังกล่าว ได้ก่อมลภาวะทั้งทางอากาศและทางน้ำ ทำลายวิถีชีวิตของชุมชน ท่ามกลางผลกระทบร้ายแรงต่างๆ โดยเฉพาะสุขภาพของประชาชน

ส่วนหนึ่งของแถลงการณ์ระบุว่า รัฐบาลของรัฐตะนาวศรีได้สั่งระงับโครงการนี้ตั้งแต่เดือน มี.ค.2560 หลังจากที่มีการร้องเรียนของกลุ่มประชาสังคม แต่อย่างไรก็ตามชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้กับพื้นที่เหมืองแร่ ยังคงได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องจากการปล่อยของเสียปริมาณมหาศาล เนื่องจากการเผาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557 ที่ทำให้เกิดควันไฟลอยสู่อากาศและส่งมลภาวะทางน้ำ

ทั้งนี้ ตัวแทนชุมชนที่ได้รับผลกระทบกังวลว่าโครงการจะถูกระงับเพียงชั่วคราว และบริษัทก็กำลังหาทางจะขยายการทำเหมืองอีก แม้กลุ่มท้องถิ่นจะยังไม่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการขยายตัวของเหมือง แต่หากยังมีการทำเหมืองต่อเนื่องในขนาดเท่าเดิม ก็คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยกว่า 16,000 คน 22 หมู่บ้าน ในเขตบานชอง ภูมิภาคที่มีความขัดแย้งยาวนานระหว่างกองกำลังกะเหรี่ยงและกองทัพพม่า

“จากผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อเนื่องมาหลายปี ชุมชนจึงอยากเรียกร้องความรับผิดชอบต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อมจากบริษัท ซึ่งการขาดการกำกับดูแลการลงทุนนอกประเทศของไทย ทำให้บริษัทเลี่ยงที่จะรับผิดชอบ และชุมชนก็ลำบากที่จะไปเรียกร้องความยุติธรรมและการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ จึงหวังว่าคณะทำงานสหประชาชาติและรัฐบาลไทยจะช่วยให้บริษัทเกิดความรับผิดชอบเหล่านี้” ตอนหนึ่งของแถลงการณ์ ระบุ