เปลวเพลิงลามทุ่ง ผืนป่ามอดไหม้

นอกจากเป็นส่วนหนึ่งในระบบนิเวศอันสลับซับซ้อนแล้ว “ผืนป่า” ยังมีส่วนช่วยโอบอุ้มโลกในฐานะเป็นผู้ดูดซับ-กักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

แต่เมื่อเกิด “ไฟป่า” ขึ้น ผืนป่าเหล่านั้นกลับเปลี่ยนบทบาทกลายเป็นเชื้อเพลิงชั้นดี หนำซ้ำยังปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกปริมาณมหาศาลออกสู่ชั้นบรรยากาศด้วย

ข้อมูลจาก กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ระบุว่า พฤติกรรมของมนุษย์ อันได้แก่ การหาของป่า การล่าสัตว์ และการเผาไร่ คือต้นเหตุของการกำเนิด “ไฟป่า”

อย่างไรก็ดี ใช่ว่าการ “เผา” จะสร้างผลร้ายเพียงอย่างเดียว เพราะหากเผาอย่างถูกวิธีภายใต้การควบคุม เปลวเพลิงก็จะให้คุณต่อระบบนิเวศเช่นกัน

สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม (GreenNews) ชักชวนทุกท่านมารู้จักกับสถานการณ์ไฟป่าของประเทศไทย ผ่านข้อมูลจาก infographic ชิ้นนี้