‘GIZ-กฟผ.’ แถลงเปิดกองทุน 320 ล.สู้โลกร้อน เสริมศักยภาพอุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็น

GIZ-กฟผ.เดินหน้ากองทุน RAC NAMA 320 ล้านบาท ส่งเสริมอุตสาหกรรมไทยผลักดันผลิตภัณฑ์ทำความเย็นประสิทธิภาพสูง-ลดโลกร้อน

องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ทำพิธีเปิดกองทุน RAC NAMA ของประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 มี.ค.2561 เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ทำความเย็นประสิทธิภาพพลังงานสูงที่ใช้สารทำความเย็นธรรมชาติ โดยกองทุนดังกล่าวจะพัฒนามาตรการจูงใจทางการเงินเพื่อสนับสนุนประเทศไทยในการลดก๊าซเรือนกระจก ส่งเสริมโอกาสในเชิงธุรกิจสำหรับผลิตภัณฑ์ทำความเย็นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น

นายทิม มาเลอร์ ผู้อำนวยการ GIZ ประจำประเทศไทยและมาเลเซีย เปิดเผยว่า ประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในศูนย์การผลิตที่สำคัญของโลกในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ซึ่งกองทุน RAC NAMA จะมุ่งเน้นส่งเสริมเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพพลังงานสูง และใช้สารทำความเย็นธรรมชาติที่มีค่าศักยภาพในการทำให้เกิดภาวะโลกร้อน (GWP) ที่ต่ำมาก เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าสารทำความเย็นสังเคราะห์ทั่วไป 100-1,000 เท่า เมื่อควบคู่กับการพัฒนาอุปกรณ์ที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ จะสามารถลดการใช้พลังงานได้ถึง 5-25%

“ในส่วนของ GIZ จะทำหน้าที่สนับสนุนด้านเทคนิค โดยส่งเสริมให้มีการเชื่อมโยงองค์ความรู้และความร่วมมือจากต่างประเทศ รวมทั้งช่วยให้ประเทศไทยเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์และเหมาะสม โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากองทุน RAC NAMA นี้ จะเป็นตัวอย่างของกลไกทางการเงินสีเขียวที่ประสบความสำเร็จ ในการลดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” นายทิม กล่าว

นายกฎชยุตม์ บริบูรณ์จตุพร รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้า กฟผ. กล่าวว่า สำหรับงบประมาณของกองทุน RAC NAMA จำนวน 8.3 ล้านยูโร หรือราว 320 ล้านบาท ที่จะส่งผ่านมายังประเทศไทยนั้น กฟผ.จะทำหน้าที่บริหารเงินทุน ผ่านมาตรการจูงใจทางการเงินเพื่อส่งเสริมการผลิตและการใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูง และใช้สารทำความเย็นธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมใน 4 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ตู้เย็น ตู้แช่ เครื่องทำน้ำเย็น และเครื่องปรับอากาศ

นายกฎชยุตม์ กล่าวว่า ในส่วนของเงินทุนจะแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือเงินอุดหนุนราว 120 ล้านบาท จะใช้ในการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการปรับเปลี่ยนสายการผลิต รวมทั้งสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ด้านการฝึกอบรมและทดสอบ ส่วนที่สองคือเงินทุนหมุนเวียนราว 200 ล้านบาท จะใช้ในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาด รวมทั้งกระตุ้นให้ผู้ใช้กลุ่มครัวเรือนและผู้ใช้เชิงพาณิชย์ในกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) หันมาใช้ผลิตภัณฑ์ที่ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

ด้าน นางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กล่าวว่า กองทุน RAC NAMA นับเป็นมิติใหม่ในการดำเนินมาตรการทางการเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ Climate Finance ของประเทศไทย และถือเป็นส่วนหนึ่งที่จะสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด (NDC) ภายใต้ความตกลงปารีส นอกจากนี้ยังเป็นกองทุนแรกของประเทศไทย ที่ได้รับการสนับสนุนจาก NAMA Facility โดยรัฐบาลสหราชอาณาจักร ร่วมกับรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี