อิทธิพล ‘โลกร้อน’ รุกรานสรรพสัตว์

อุณหภูมิโลกเปลี่ยนแปลง การดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตเปลี่ยนตาม นานาผลกระทบได้เกิดขึ้นกับสิงสาราสัตว์ในฐานะเพื่อนร่วมโลกของเราอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง

สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม (GreenNews) ได้รวบรวมข้อมูลความเสี่ยงและผลกระทบต่อสรรพสัตว์จากการรุกรานของปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มานำเสนอผ่าน Infographic ชิ้นนี้