หยุดเผาป่า … ต่อลมหายใจโลก

จากบทบาทของ “ผืนป่า” ในฐานะผู้โอบอุ้มโลก วันนี้กำลังถูกบังคับให้เป็นผู้ทำลาย

ข้อมูลจาก กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ระบุว่า พฤติกรรมของมนุษย์ อันได้แก่ การหาของป่า การล่าสัตว์ และการเผาไร่ คือต้นเหตุของ “ไฟป่า” เมื่อเกิดไฟป่าขึ้น แทนที่ผืนป่าจะทำหน้าที่ดูดซับและกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ กลับกลายเป็นผู้ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจำนวนมหาศาลแทน

สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม (GreenNews) เชิญชวนทุกท่านคลิ๊กเพื่อติดตามคลิปวีดิโอชิ้นนี้ หวังเพียงว่าจะสร้างความเข้าใจ และชักชวนให้ทุกคนร่วมกันต่อลมหายใจให้โลกของเรา

วิมลรัตน์ ธัมมิสโร : สัมภาษณ์ ชนะวงศ์ น้อยอามาตย์ : ภาพ/เรียบเรียง