อุณหภูมิเปลี่ยน การท่องเที่ยวไทยจะเป็นอย่างไร ?

ข้อมูลจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ระบุว่า ปี 2560 เพียงปีเดียว ประเทศไทยโกยรายได้จากการท่องเที่ยวมากถึง 2.75 ล้านล้านบาท

ทว่า ความแปรปรวนของสภาพอากาศและการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิกำลังส่งผลกระทบต่อแหล่งท่องเที่ยวในอนาคตอันใกล้

สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม (GreenNews) ได้รวบรวมปัจจัยความเสี่ยงจากปัญหา Climate change ที่จะกระทบต่อแหล่งรายได้ของประเทศ มานำเสนอผ่าน Infographic ชิ้นนี้