13 มีนา วันช้างไทย

“วันช้างไทย” ได้ถูกกำหนดขึ้นเพื่อให้คนไทยได้ร่วมกันรำลึก และตระหนักถึงความสำคัญของช้างซึ่งเป็นสัตว์ประจำชาติไทย โดยตรงกับวันที่ 13 มีนาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการคัดเลือกสัตว์ประจำชาติ ได้เคยมีมติให้ช้างเผือกเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทย

สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม (GreenNews) ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ให้ “ช้าง” ยังคงอยู่คู่บ้านคู่เมืองไทยต่อไปในอนาคต

- Advertisement -