อาหาร (ไม่) มั่นคง ประชาชน (ไม่) มั่งคั่ง

จุดแข็งของประเทศไทยในแง่สภาพอากาศ และภูมิประเทศ ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรโดดเด่นทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพ

อย่างไรก็ตาม ระยะหลังมานี้ทั่วโลกเผชิญกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change) ซึ่งประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในนั้น

นั่นทำให้ผลิตผลที่เคยมั่งคั่งในอดีต ถูกสั่นคลอนจากปัจจัยของสภาพอากาศจนสุ่มเสี่ยงที่จะขาดความมั่นคงได้ในอนาคต

สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม (GreenNews) เชิญชวนทุกท่านติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงผ่านคลิปวิดีโอชิ้นนี้

ภาพ/เรียบเรียง : ชนะวงศ์ น้อยอามาตย์ บท : วิมลรัตน์ ธัมมิสโร