รมว.พลังงานตั้ง กก.กำกับ ‘SEA’ โรงไฟฟ้าใต้ NGO ยอมรับรายชื่อ-จับตาทีมศึกษาอีก 2 ชุด

รมว.พลังงาน ลงนามตั้งคณะกรรมการกำกับการศึกษา SEA โรงไฟฟ้าภาคใต้ ตัวแทนกลุ่มค้านยอมรับ เตรียมจับตาอีก 2 คณะศึกษากระบี่-เทพา

นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รมว.พลังงาน ลงนามในคำสั่งกระทรวงพลังงาน เมื่อวันที่ 27 ก.พ.2561 แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) สำหรับพื้นที่จัดตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้ โดยมีทั้งสิ้น 13 ราย ทำหน้าที่กำหนดเกณฑ์การคัดเลือกผู้ศึกษา SEA พร้อมให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยกำหนดให้การศึกษาดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 9 เดือน

สำหรับคณะกรรมการทั้ง 13 ราย ประกอบด้วยประธานคณะกรรมการร่วม 2 ราย ได้แก่ 1.รองปลัดกระทรวงพลังงาน 2.รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกรรมการ 11 ราย ได้แก่ 1.ผู้แทนสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) 2.ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)

3.นายธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ 4.น.ส.สุภาภรณ์ ปิติพร 5.นายอานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 6.ศ.สุริชัย หวันแก้ว 7.นายปกรณ์ ปรียากร 8.นายปริญญา เทวานฤมิตรกุล 9.นายสินาด ตรีวรรณไชยกูล 10.นายเติมศักดิ์ สุขวิบูลย์ และ 11.ผู้แทนสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นกรรมการและเลขานุการ

ด้าน นายประสิทธิ์ชัย หนูนวล ผู้ประสานงานเครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหิน กล่าวว่า ในส่วนของรายชื่อนั้นไม่มีปัญหา เนื่องจากเป็นคณะกรรมการกำกับการศึกษาซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน โดยจะมีหน้าที่กำกับทิศทาง แต่ทั้งนี้ผู้จัดทำ SEA จะต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาอีก 2 ชุด ที่มาจากการเสนอ

“พูดง่ายๆ ว่าเรื่องนี้ยังไม่จบ โดยคณะกรรมการกำกับเรายอมรับได้ แต่สิ่งสำคัญอีกอันคือคณะกรรมการศึกษา 2 ชุด ของกระบี่ 1 ชุด และเทพา 1 ชุด ในส่วนของกระบี่ได้ประชุมกันแล้ว เราก็จะเสนอกรอบไป และดูว่าคณะกรรมการเขาจะกำหนดกรอบของเขาอย่างไร ซึ่งสุดท้ายก็ต้องมาถกกัน” นายประสิทธิ์ชัย กล่าว

นายประสิทธิ์ชัย กล่าวว่า สำหรับกรอบของคณะกรรมการศึกษาในส่วนของกระบี่ที่ได้เสนอไปนั้น จะเน้นดูเรื่องของการท่องเที่ยวและพื้นที่ชุ่มน้ำเป็นหลัก แต่จะต้องมีนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์มาคำนวณผลประโยชน์ สิ่งที่ประชาชนจะได้รับหากยังคงรักษาสภาพแวดล้อม หรือหากมีโรงไฟฟ้าถ่านหินจะสูญเสียอย่างไง ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องใช้ความชำนาญและความเชี่ยวชาญของนักเศรษฐศาสตร์