ชาวสุขุมวิทฟ้องศาลระงับเปิดคอนโด ‘ปิยะ 28’ เหตุไม่ได้ทำ ‘อีไอเอ’ – หวั่นไฟไหม้น้ำท่วมชุมชน

ชาวสุขุมวิทฟ้องศาลปกครองระงับใช้ตึก “ปิยะ 28” ไม่จัดทำ EIA ระบุ กทม.ออกใบอนุญาตปี 2535 สร้างจริงปี 2558

ตัวแทนชุมชนซอยสุขุมวิท 28 และ 30 เข้าให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อศาลปกครองกลาง เมื่อวันที่ 15 ก.พ.2561 เพื่อประกอบการพิจารณาคำขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว ห้ามมิให้สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร (กทม.) ออกใบอนุญาต อ 6 เพื่อเปิดใช้อาคารโครงการปิยะเรสซิเดนซ์ 28 จนกว่าคดีถึงที่สุด

สำหรับคดีดังกล่าว ตัวแทนชุมชนฯ รวม 3 คน ได้เป็นโจทก์ยื่นฟ้องผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทม. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 และผู้ว่าราชการ กทม. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 เมื่อวันที่ 18 ม.ค.2561 กรณีออกใบอนุญาตก่อสร้างให้กับอาคารปิยะ 28 ของบริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด โดยไม่จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

ในส่วนของอาคารปิยะ 28 เป็นอาคารที่อยู่อาศัยสูง 18 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น รวม 48 ห้อง ได้รับใบอนุญาตครั้งแรกเมื่อวันที่ 20 ม.ค.2535 ก่อนได้รับอนุญาตให้ดัดแปลงอาคารอีกสองครั้งในวันที่ 11 พ.ค.2555 และวันที่ 22 ก.ค.2558 ปัจจุบันมีการก่อสร้างเสร็จสิ้นแล้ว

ทั้งนี้ ตัวแทนชุมชนฯ ได้ให้การเพิ่มเติมในประเด็นข้อห่วงกังวลผลกระทบ ได้แก่ 1.อัคคีภัย เนื่องจากตัวอาคารมิได้เว้นระยะร่นอาคาร 6 เมตรโดยรอบตามกฎหมาย แต่บางตอนมีระยะแคบเพียง 1.5 เมตรเท่านั้น 2.น้ำท่วม เนื่องจากเดิมทีพื้นที่ก่อสร้างอาคารเป็นที่ดินรกร้าง ช่วยรองรับน้ำฝนให้กับชุมชน แต่ปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวถูกถมและก่อสร้างเป็นอาคารคอนกรีต

3.การจราจร เนื่องจากสภาพถนนซอยสุขุมวิท 28 เป็นซอยตัน ยาวประมาณ 200 เมตร กว้างเพียง 4.5 เมตร การเปิดใช้อาคารจะทำให้ปัญหาจราจรทวีความรุนแรงมากขึ้น 4.มลพิษฝุ่นละอองและเสียง จากการก่อสร้างตลอดระยะเวลากว่า 2 ปี 5.กระแสไฟฟ้าตกและดับ เนื่องจากในซอยมักมีเหตุการณ์หม้อแปลงไฟฟ้าระเบิดเป็นประจำ เพราะมีการใช้ไฟฟ้ามาก

นอกจากนี้ ชาวชุมชนยังมีข้อสงสัยในประเด็นการก่อสร้างไม่ตรงตามแบบ มีการดัดแปลงจากอาคาร 20 ชั้น เป็น 18 ชั้น และไม่มีชั้นใต้ดินตามที่ระบุ ดังนั้นชาวชุมชนจึงเห็นว่าหากเปิดใช้อาคารปิยะ 28 อาจทำให้ความเสียหายขยายวง หากผลการวินิจฉัยของศาลพบว่าผู้ถูกฟ้องคดีมีความผิด ซึ่งจะทำให้ผู้พักอาศัยได้รับความเดือดร้อนไปด้วย

นายมานิต ศรีวานิชภูมิ ชาวชุมชนซอยสุขุมวิท 28 และ 30 กล่าวว่า ชาวชุมชนได้มีการทวงถามไปยังสำนักการโยธาตั้งแต่ช่วงปลายปี 2560 โดยได้รับคำตอบว่าอาคารดังกล่าวได้รับใบอนุญาตตั้งแต่ปี 2535 ซึ่งยังไม่มีกฎหมายกำหนดให้จัดทำ EIA รวมถึงได้รับอนุญาตให้ดัดแปลงอาคาร ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ พ.ศ.2552

“เราสงสัยว่าการกระทำดังกล่าวถูกต้องหรือไม่ เมื่อไม่มีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม คนในชุมชนก็ไม่มีทางรับรู้ว่าโครงการได้มีมาตรการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาใดๆ หรือไม่ จึงต้องฟ้องให้ศาลปกครองตรวจสอบ เพราะไม่อยากให้เกิดกรณีปัญหาในภายหลังเหมือนกับอาคารดิเอทัส” นายมานิต กล่าว